X

Folk High Schools in Finland

In the Finnish educational system, the role of the folk high schools is to provide adult education and non-formal adult education. The teaching in folk high schools is mainly general education, but initial and further vocational training is also offered. There are 87 folk high school campuses in Finland. Folk high schools are typically chracterized by being residential and by having an ideological and pedagogical freedom.

A central form of activity for folk high schools is the so-called long course. In practice, this period is divided into different study lines which on the average last from 30 to 36 workweeks. Teaching on the long courses tends to concentrate on social and humanistic subjects, art subjects and languages.

There has also been a great increase in the number of short courses offered by folk high schools. A majority of folk high schools now also offer open university courses with more and more being offered each year.

The folk high school movement is characteristic of the Nordic countries. It originated in Denmark around the middle of the 19th century.

Following folk high schools have a presentation page or information about the school in English. The links below will take you directly to this information / presentation page.

Alkio-opisto
Etelä-Pohjanmaan Opisto
Eurajoen kristillinen opisto
Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Hangö
Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Vasa
Haapaveden Opisto
Itä-Hämeen opisto
Itä-Karjalan Kansanopisto
Seurakuntaopisto, Jaakkiman kampus
Jamilahden kansanopisto
Joutsenon Opisto
Jyväskylän kristillinen opisto
Kainuun Opisto
Kankaanpään opisto
Seurakuntaopisto, Lapuan kristillinen opiston kampus
Karkun evankelinen opisto
Karstulan Evankelinen Opisto
Kauhajoen evankelinen opisto
Keski-Suomen Opisto
Kiljavan opisto
Kiteen Evankelinen Kansanopisto
Kronoby folkhögskola
JHL-opisto
Kuusamo-opisto
Lahden kansanopisto
Axxell, Lappfjärd
Lieksan kristillinen opisto
Limingan Kansanopisto
Seurakuntaopisto, Järvenpään kampus
Länsi-Suomen opisto
Lärkkulla
Murikka-opisto
Muurlan Opisto
Oriveden Opisto
Peräpohjolan Opisto
Pohjois-Karjalan opisto
Päivölän Kansanopisto
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Savonlinnan kristillinen opisto
Seurakuntaopisto, Pieksämäen kampus
Työväen Akatemia
Valamon opisto
Valkealan kristillinen kansanopisto
Västra Nylands folkhögskola
Iso Kirja -opisto
Reisjärven kristillinen opisto
Pohjantähti-opisto
Suomen Nuoriso-opisto
Axxell, Brusaby
Axxell, Överby
www.kansanopistot.fi
logoFolkhögskolan erbjuder mångsidig vuxenutbildning.
Folkhögskolan är ett alternativ som hjälper Dig att finna och förverkliga en egen studieväg.
"Studierna är riktigit roliga och avslappnade, allt har överträffat mina förväntningar!"
(studerande vid grundskolelinje)
1
Hurdan utbildning
söker du?
Folkhögskollinjer
Öppna universitetet
Kortkurser
Grundläggande
yrkesutbildning
Yrkesinriktad
tilläggsutbildning
Grundskoleundervisning
Tionde klassen
Gymnasium
Utbildning för
invandrare
Specialutbildning
Vad som helst
2
Vad vill du
studera?
Välj utbildningstyp först.
3
Var vill du
studera?
Södra Finland
Västra Finland
Östra Finland
Mellersta Finland
Norra Finland
Var som helst
4
Vilken skolas
studier söker du?
1246 sökresultat Ordna: Tulosta hakutulokset
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Påbyggnadsun-
dervisning efter-
den-
grundläggand-
e utbildningen,-
Tionde klassen
Folkhögskola
Borgå folkakademi
Längd
19.8.2019-26.5.2020
På svenska
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Påbyggnadsun-
dervisning efter-
den-
grundläggand-
e utbildningen,-
Tionde klassen
Folkhögskola
Loimaan evankelinen kansanopisto
Längd
19.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Påbyggnadsun-
dervisning efter-
den-
grundläggand-
e utbildningen,-
Tionde klassen
Folkhögskola
Eurajoen kristillinen opisto
Längd
26.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Språk,-
internationalism-
och samhälle
Folkhögskola
Reisjärven kristillinen opisto
Längd
25.8.2019-9.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Gymnasium
Folkhögskola
Otavan Opisto
Längd
12.8.2019-6.6.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Specialutbildning
Folkhögskola
Lehtimäen opisto
Längd
11.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Grundläggand-
e utbildning-
för vuxna
Folkhögskola
Lieksan kristillinen opisto
Längd
12.8.2019-28.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Grundläggand-
e utbildning-
för vuxna
Folkhögskola
Kiteen Evankelinen Kansanopisto
Längd
19.8.2019-28.5.2021
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Etelä-Pohjanmaan Opisto
Längd
12.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Turun kristillinen opisto
Längd
12.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Grundläggand-
e utbildning-
för vuxna
Folkhögskola
Turun kristillinen opisto
Längd
12.8.2019-28.5.2021
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Grundläggand-
e utbildning-
för vuxna
Folkhögskola
Jyväskylän kristillinen opisto
Längd
7.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Grundläggand-
e utbildning-
för vuxna
Folkhögskola
Kalajoen Kristillinen Opisto
Längd
19.8.2019-23.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Grundläggand-
e utbildning-
för vuxna
Folkhögskola
Otavan Opisto
Längd
12.8.2019-30.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Grundläggand-
e utbildning-
för vuxna
Folkhögskola
Jyväskylän kristillinen opisto
Längd
7.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Otavan Opisto
Längd
12.8.2019-30.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Otavan Opisto
Längd
12.8.2019-30.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Grundläggand-
e utbildning-
för vuxna
Folkhögskola
Peräpohjolan Opisto
Längd
13.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Grundläggand-
e utbildning-
för vuxna
Folkhögskola
Vuolle-opisto
Längd
12.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Grundläggand-
e utbildning-
för vuxna
Folkhögskola
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Längd
12.8.2019-31.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Grundläggand-
e utbildning-
för vuxna
Folkhögskola
Kainuun Opisto
Längd
12.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Grundläggand-
e utbildning-
för vuxna
Folkhögskola
Kauhajoen evankelinen opisto
Längd
12.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Grundläggand-
e utbildning-
för vuxna
Folkhögskola
Portaanpään kristillinen opisto
Längd
13.8.2019-28.5.2021
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Grundläggand-
e utbildning-
för vuxna
Folkhögskola
Pohjois-Savon opisto
Längd
12.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Grundläggand-
e utbildning-
för vuxna
Folkhögskola
Jyväskylän kristillinen opisto
Längd
7.8.2019-18.12.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Grundläggand-
e utbildning-
för vuxna
Folkhögskola
Kanneljärven Opisto
Längd
12.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Grundläggand-
e utbildning-
för vuxna
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
26.8.2019-20.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Grundläggand-
e utbildning-
för vuxna
Folkhögskola
Seurakuntaopisto, Jaakkiman kampus
Längd
12.8.2019-31.5.2021
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Grundläggand-
e utbildning-
för vuxna
Folkhögskola
Itä-Karjalan Kansanopisto
Längd
13.8.2019-29.5.2021
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Grundläggand-
e utbildning-
för vuxna
Folkhögskola
Eurajoen kristillinen opisto
Längd
26.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Grundläggand-
e utbildning-
för vuxna
Folkhögskola
Loimaan evankelinen kansanopisto
Längd
19.8.2019-21.5.2021
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Längd
12.8.2019-31.5.2021
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Savonlinnan kristillinen opisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Grundläggand-
e utbildning-
för vuxna
Folkhögskola
Eurajoen kristillinen opisto
Längd
26.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Specialutbildning
Folkhögskola
Seurakuntaopisto, Jaakkiman kampus
Längd
19.8.2019-31.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Alkio-opisto
Längd
7.1.2020-18.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Alkio-opisto
Längd
13.8.2019-19.12.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Medborgar- och-
arbetslivskunskap
Folkhögskola
Perheniemen evankelinen opisto
Längd
2.9.2019-13.12.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby
Längd
14.8.2019-18.6.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Specialutbildning
Folkhögskola
Lehtimäen opisto
Längd
11.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Konst, skrivande,-
foto, musik och-
teater
Folkhögskola
Helsingin Evankelinen Opisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Media och-
datateknik
Folkhögskola
Muurlan Opisto
Längd
2.9.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Församlingsa-
rbete och teologi
Folkhögskola
Kansanlähetysopisto
Längd
11.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Församlingsa-
rbete och teologi
Folkhögskola
Kansanlähetysopisto
Längd
7.1.2019-29.5.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Församlingsa-
rbete och teologi
Folkhögskola
Kansanlähetysopisto
Längd
7.1.2020-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Församlingsa-
rbete och teologi
Folkhögskola
Kansanlähetysopisto
Längd
11.8.2019-20.12.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Specialutbildning
Folkhögskola
Pohjantähti-opisto
Längd
5.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Specialutbildning
Folkhögskola
Seurakuntaopisto, Pieksämäen kampus
Längd
19.8.2019-15.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Konst, skrivande,-
foto, musik och-
teater
Folkhögskola
Helsingin Evankelinen Opisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Konst, skrivande,-
foto, musik och-
teater
Folkhögskola
Päivölän Kansanopisto
Längd
30.9.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Specialutbildning
Folkhögskola
Jamilahden kansanopisto
Längd
26.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Specialutbildning
Folkhögskola
Pohjantähti-opisto
Längd
5.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Pohjantähti-opisto
Längd
5.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Församlingsa-
rbete och teologi
Folkhögskola
Suomen Raamattuopisto
Längd
7.1.2019-24.5.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Församlingsa-
rbete och teologi
Folkhögskola
Suomen Raamattuopisto
Längd
13.1.2020-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Församlingsa-
rbete och teologi
Folkhögskola
Suomen Raamattuopisto
Längd
2.9.2019-13.12.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Påbyggnadsun-
dervisning efter-
den-
grundläggand-
e utbildningen,-
Tionde klassen
Folkhögskola
Kronoby folkhögskola
Längd
19.8.2019-22.5.2020
På svenska
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Motion,-
hälsa och-
naturvetenskap
Folkhögskola
Alkio-opisto
Längd
13.8.2019-18.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Församlingsa-
rbete och teologi
Folkhögskola
Iso Kirja -opisto
Längd
12.8.2019-18.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Församlingsa-
rbete och teologi
Folkhögskola
Iso Kirja -opisto
Längd
12.8.2019-18.5.2020
In english
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Media och-
datateknik
Folkhögskola
Laajasalon opisto
Längd
14.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Västra Nylands folkhögskola
Längd
21.8.2019-19.5.2020
På svenska
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Media och-
datateknik
Folkhögskola
Ålands folkhögskola
Längd
26.8.2019-31.5.2020
På svenska
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Media och-
datateknik
Folkhögskola
Paasikivi-Opisto
Längd
13.1.2020-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Konst, skrivande,-
foto, musik och-
teater
Folkhögskola
Pohjois-Savon opisto
Längd
26.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Motion,-
hälsa och-
naturvetenskap
Folkhögskola
Borgå folkakademi
Längd
19.8.2019-26.5.2020
På svenska
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Media och-
datateknik
Folkhögskola
Voionmaan koulutuskeskus
Längd
12.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Helsingin Evankelinen Opisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Påbyggnadsun-
dervisning efter-
den-
grundläggand-
e utbildningen,-
Tionde klassen
Folkhögskola
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Längd
12.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Varsinais-Suomen Kansanopisto
Längd
26.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Konst, skrivande,-
foto, musik och-
teater
Folkhögskola
Lahden kansanopisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Konst, skrivande,-
foto, musik och-
teater
Folkhögskola
Helsingin Evankelinen Opisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Media och-
datateknik
Folkhögskola
Voionmaan koulutuskeskus
Längd
12.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Konst, skrivande,-
foto, musik och-
teater
Folkhögskola
Laajasalon opisto
Längd
14.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Motion,-
hälsa och-
naturvetenskap
Folkhögskola
Pohjois-Savon opisto
Längd
26.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Medborgar- och-
arbetslivskunskap
Folkhögskola
Vuolle-opisto
Längd
18.9.2019-12.12.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Språk,-
internationalism-
och samhälle
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
26.8.2019-15.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Språk,-
internationalism-
och samhälle
Folkhögskola
Länsi-Suomen opisto
Längd
7.1.2019-26.4.2019
In english
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Språk,-
internationalism-
och samhälle
Folkhögskola
Länsi-Suomen opisto
Längd
2.9.2019-20.12.2019
In english
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Språk,-
internationalism-
och samhälle
Folkhögskola
Alkio-opisto
Längd
13.8.2019-18.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Konst, skrivande,-
foto, musik och-
teater
Folkhögskola
Länsi-Suomen opisto
Längd
2.9.2019-8.5.2020
In english
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Hantverk
Folkhögskola
Kiteen Evankelinen Kansanopisto
Längd
19.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Specialutbildning
Folkhögskola
Reisjärven kristillinen opisto
Längd
25.8.2019-9.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Specialutbildning
Folkhögskola
Ranuan kristillinen kansanopisto
Längd
25.8.2019-9.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Specialutbildning
Folkhögskola
Jämsän Kristillinen Kansanopisto
Längd
25.8.2019-9.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
tilläggsutbi-
ldning
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
12.8.2019-31.7.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
tilläggsutbi-
ldning
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
7.1.2019-13.12.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Media och-
datateknik
Folkhögskola
Oriveden Opisto
Längd
13.8.2019-20.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Media och-
datateknik
Folkhögskola
Helsingin Evankelinen Opisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Gymnasium
Folkhögskola
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Längd
12.8.2019-31.5.2021
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Församlingsa-
rbete och teologi
Folkhögskola
Iso Kirja -opisto
Längd
12.8.2019-18.12.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Församlingsa-
rbete och teologi
Folkhögskola
Iso Kirja -opisto
Längd
12.8.2019-18.12.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Språk,-
internationalism-
och samhälle
Folkhögskola
Etelä-Pohjanmaan Opisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Motion,-
hälsa och-
naturvetenskap
Folkhögskola
Eurajoen kristillinen opisto
Längd
26.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Media och-
datateknik
Folkhögskola
Kymenlaakson Opisto
Längd
19.8.2019-20.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Media och-
datateknik
Folkhögskola
Helsingin Evankelinen Opisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Konst, skrivande,-
foto, musik och-
teater
Folkhögskola
Kauhajoen evankelinen opisto
Längd
12.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Media och-
datateknik
Folkhögskola
Jyväskylän kristillinen opisto
Längd
12.8.2019-20.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
grundutbildning
Folkhögskola
Norrvalla folkhögskola
Längd
13.8.2019-27.5.2022
På svenska
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Borgå folkakademi
Längd
19.8.2019-26.5.2020
På svenska
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Hantverk
Folkhögskola
Ålands folkhögskola
Längd
26.8.2019-20.5.2020
På svenska
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Fostran och-
vårdbransche-
n
Folkhögskola
Valkealan kristillinen kansanopisto
Längd
20.3.2019-30.10.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Fostran och-
vårdbransche-
n
Folkhögskola
Valkealan kristillinen kansanopisto
Längd
29.8.2019-27.3.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Påbyggnadsun-
dervisning efter-
den-
grundläggand-
e utbildningen,-
Tionde klassen
Folkhögskola
Etelä-Pohjanmaan Opisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Motion,-
hälsa och-
naturvetenskap
Folkhögskola
Etelä-Pohjanmaan Opisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Motion,-
hälsa och-
naturvetenskap
Folkhögskola
Kauhajoen evankelinen opisto
Längd
12.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Motion,-
hälsa och-
naturvetenskap
Folkhögskola
Kauhajoen evankelinen opisto
Längd
7.1.2019-5.12.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Motion,-
hälsa och-
naturvetenskap
Folkhögskola
Kauhajoen evankelinen opisto
Längd
12.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Motion,-
hälsa och-
naturvetenskap
Folkhögskola
Kauhajoen evankelinen opisto
Längd
7.1.2019-5.12.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
tilläggsutbi-
ldning
Folkhögskola
Itä-Karjalan Kansanopisto
Längd
20.8.2019-23.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Språk,-
internationalism-
och samhälle
Folkhögskola
Alkio-opisto
Längd
13.8.2019-18.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Språk,-
internationalism-
och samhälle
Folkhögskola
Työväen Akatemia
Längd
26.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Fostran och-
vårdbransche-
n
Folkhögskola
Karstulan Evankelinen Opisto
Längd
19.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Påbyggnadsun-
dervisning efter-
den-
grundläggand-
e utbildningen,-
Tionde klassen
Folkhögskola
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Längd
12.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Språk,-
internationalism-
och samhälle
Folkhögskola
Työväen Akatemia
Längd
26.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Motion,-
hälsa och-
naturvetenskap
Folkhögskola
Borgå folkakademi
Längd
15.8.2019-21.5.2020
På svenska
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Motion,-
hälsa och-
naturvetenskap
Folkhögskola
Kauhajoen evankelinen opisto
Längd
12.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Motion,-
hälsa och-
naturvetenskap
Folkhögskola
Pohjois-Karjalan opisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Specialutbildning
Folkhögskola
Laajasalon opisto
Längd
14.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Konst, skrivande,-
foto, musik och-
teater
Folkhögskola
Valamon opisto
Längd
9.9.2019-17.11.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Språk,-
internationalism-
och samhälle
Folkhögskola
Lärkkulla
Längd
3.6.2019-24.8.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Språk,-
internationalism-
och samhälle
Folkhögskola
Lärkkulla
Längd
3.6.2019-24.8.2019
På svenska
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Kauhajoen evankelinen opisto
Längd
12.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Svenska Österbottens folkakademi
Längd
27.8.2019-28.5.2020
På svenska
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Specialutbildning
Folkhögskola
Lehtimäen opisto
Längd
11.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Språk,-
internationalism-
och samhälle
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
26.8.2019-15.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Språk,-
internationalism-
och samhälle
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
26.8.2019-15.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Paasikivi-Opisto
Längd
12.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
tilläggsutbi-
ldning
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
30.1.2019-15.12.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Media och-
datateknik
Folkhögskola
Paasikivi-Opisto
Längd
2.9.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Media och-
datateknik
Folkhögskola
Voionmaan koulutuskeskus
Längd
12.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Språk,-
internationalism-
och samhälle
Folkhögskola
Västra Nylands folkhögskola
Längd
21.8.2019-19.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Grundläggand-
e utbildning-
för vuxna
Folkhögskola
Kainuun Opisto
Längd
1.6.2019-18.6.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Påbyggnadsun-
dervisning efter-
den-
grundläggand-
e utbildningen,-
Tionde klassen
Folkhögskola
Kainuun Opisto
Längd
12.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Språk,-
internationalism-
och samhälle
Folkhögskola
Kansanlähetysopisto
Längd
8.1.2019-18.12.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
grundutbildning
Folkhögskola
Turun kristillinen opisto
Längd
26.8.2019-3.6.2022
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Fostran och-
vårdbransche-
n
Folkhögskola
Jyväskylän kristillinen opisto
Längd
2.9.2019-1.3.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
tilläggsutbi-
ldning
Folkhögskola
Karstulan Evankelinen Opisto
Längd
19.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
tilläggsutbi-
ldning
Folkhögskola
Karstulan Evankelinen Opisto
Längd
19.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
tilläggsutbi-
ldning
Folkhögskola
Jyväskylän kristillinen opisto
Längd
12.8.2019-
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
grundutbildning
Folkhögskola
Kanneljärven Opisto
Längd
12.8.2019-27.5.2022
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
tilläggsutbi-
ldning
Folkhögskola
Eurajoen kristillinen opisto
Längd
26.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
tilläggsutbi-
ldning
Folkhögskola
Peräpohjolan Opisto
Längd
1.8.2019-30.6.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
tilläggsutbi-
ldning
Folkhögskola
Itä-Karjalan Kansanopisto
Längd
20.8.2019-30.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
tilläggsutbi-
ldning
Folkhögskola
Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Längd
1.8.2019-30.6.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
tilläggsutbi-
ldning
Folkhögskola
Kiteen Evankelinen Kansanopisto
Längd
19.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
tilläggsutbi-
ldning
Folkhögskola
Turun kristillinen opisto
Längd
12.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
tilläggsutbi-
ldning
Folkhögskola
Jyväskylän kristillinen opisto
Längd
5.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Fostran och-
vårdbransche-
n
Folkhögskola
Haapaveden Opisto
Längd
2.9.2019-18.12.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Fostran och-
vårdbransche-
n
Folkhögskola
Kaustisen Evankelinen Opisto
Längd
19.8.2019-18.12.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Fostran och-
vårdbransche-
n
Folkhögskola
Laajasalon opisto
Längd
14.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
tilläggsutbi-
ldning
Folkhögskola
Kalajoen Kristillinen Opisto
Längd
12.8.2019-23.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
tilläggsutbi-
ldning
Folkhögskola
Seurakuntaopisto, Lapuan kristillinen opiston kampus
Längd
12.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
tilläggsutbi-
ldning
Folkhögskola
Lahden kansanopisto
Längd
12.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
tilläggsutbi-
ldning
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
17.9.2019-18.12.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
tilläggsutbi-
ldning
Folkhögskola
Rovala-Opisto
Längd
1.8.2019-30.6.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
tilläggsutbi-
ldning
Folkhögskola
Valkealan kristillinen kansanopisto
Längd
1.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
tilläggsutbi-
ldning
Folkhögskola
Lahden kansanopisto
Längd
12.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
tilläggsutbi-
ldning
Folkhögskola
Kalajoen Kristillinen Opisto
Längd
12.8.2019-23.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
tilläggsutbi-
ldning
Folkhögskola
Valkealan kristillinen kansanopisto
Längd
1.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
tilläggsutbi-
ldning
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
18.1.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
tilläggsutbi-
ldning
Folkhögskola
Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Längd
1.8.2019-30.6.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
tilläggsutbi-
ldning
Folkhögskola
Kiteen Evankelinen Kansanopisto
Längd
19.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
grundutbildning
Folkhögskola
Jyväskylän kristillinen opisto
Längd
5.8.2019-27.5.2022
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
grundutbildning
Folkhögskola
Haapaveden Opisto
Längd
13.8.2019-27.5.2022
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
grundutbildning
Folkhögskola
Seurakuntaopisto, Lapuan kristillinen opiston kampus
Längd
12.8.2019-31.5.2022
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
grundutbildning
Folkhögskola
Pohjois-Savon opisto
Längd
12.8.2019-27.5.2022
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
grundutbildning
Folkhögskola
Etelä-Pohjanmaan Opisto
Längd
12.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
grundutbildning
Folkhögskola
Kaustisen Evankelinen Opisto
Längd
1.8.2019-20.5.2022
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
grundutbildning
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
1.8.2019-30.6.2021
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
grundutbildning
Folkhögskola
Peräpohjolan Opisto
Längd
1.8.2019-31.5.2022
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
grundutbildning
Folkhögskola
Seurakuntaopisto, Jaakkiman kampus
Längd
12.8.2019-30.6.2022
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
grundutbildning
Folkhögskola
Turun kristillinen opisto
Längd
26.8.2019-30.4.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
grundutbildning
Folkhögskola
Rovala-Opisto
Längd
1.8.2019-30.6.2022
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
grundutbildning
Folkhögskola
Suomen Diakoniaopiston kansanopisto, Oulu
Längd
12.8.2019-31.5.2022
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
grundutbildning
Folkhögskola
Suomen Nuoriso-opisto
Längd
12.8.2019-31.5.2022
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
grundutbildning
Folkhögskola
Portaanpään kristillinen opisto
Längd
13.8.2019-27.5.2022
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
grundutbildning
Folkhögskola
Suomen Nuoriso-opisto
Längd
12.8.2019-31.5.2022
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
grundutbildning
Folkhögskola
Kalajoen Kristillinen Opisto
Längd
12.8.2019-28.5.2022
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Fostran och-
vårdbransche-
n
Folkhögskola
Lahden kansanopisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Fostran och-
vårdbransche-
n
Folkhögskola
Alkio-opisto
Längd
7.1.2020-18.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Fostran och-
vårdbransche-
n
Folkhögskola
Karstulan Evankelinen Opisto
Längd
19.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
grundutbildning
Folkhögskola
Peräpohjolan Opisto
Längd
1.8.2019-31.5.2022
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Fostran och-
vårdbransche-
n
Folkhögskola
Kainuun Opisto
Längd
2.9.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Fostran och-
vårdbransche-
n
Folkhögskola
Kainuun Opisto
Längd
2.9.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Fostran och-
vårdbransche-
n
Folkhögskola
Etelä-Pohjanmaan Opisto
Längd
12.8.2019-8.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Fostran och-
vårdbransche-
n
Folkhögskola
Eurajoen kristillinen opisto
Längd
28.1.2019-24.5.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Fostran och-
vårdbransche-
n
Folkhögskola
Eurajoen kristillinen opisto
Längd
26.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Fostran och-
vårdbransche-
n
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
26.8.2019-15.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Fostran och-
vårdbransche-
n
Folkhögskola
Voionmaan koulutuskeskus
Längd
12.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Fostran och-
vårdbransche-
n
Folkhögskola
Otavan Opisto
Längd
2.9.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Fostran och-
vårdbransche-
n
Folkhögskola
Työväen Akatemia
Längd
26.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Fostran och-
vårdbransche-
n
Folkhögskola
Alkio-opisto
Längd
13.8.2019-18.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Fostran och-
vårdbransche-
n
Folkhögskola
Laajasalon opisto
Längd
14.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Fostran och-
vårdbransche-
n
Folkhögskola
Helsingin Evankelinen Opisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Motion,-
hälsa och-
naturvetenskap
Folkhögskola
Etelä-Pohjanmaan Opisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Språk,-
internationalism-
och samhälle
Folkhögskola
Päivölän Kansanopisto
Längd
2.9.2019-23.4.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Språk,-
internationalism-
och samhälle
Folkhögskola
Etelä-Pohjanmaan Opisto
Längd
19.8.2019-20.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Työväen Akatemia
Längd
26.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Språk,-
internationalism-
och samhälle
Folkhögskola
Alkio-opisto
Längd
13.8.2019-18.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Språk,-
internationalism-
och samhälle
Folkhögskola
Helsingin Evankelinen Opisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Turun kristillinen opisto
Längd
19.8.2019-24.4.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Kaustisen Evankelinen Opisto
Längd
16.9.2019-9.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Motion,-
hälsa och-
naturvetenskap
Folkhögskola
Kaustisen Evankelinen Opisto
Längd
6.9.2019-16.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
tilläggsutbi-
ldning
Folkhögskola
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Längd
2.9.2019-31.12.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
tilläggsutbi-
ldning
Folkhögskola
Kiteen Evankelinen Kansanopisto
Längd
19.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
tilläggsutbi-
ldning
Folkhögskola
Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Längd
1.8.2019-30.6.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Påbyggnadsun-
dervisning efter-
den-
grundläggand-
e utbildningen,-
Tionde klassen
Folkhögskola
Valkealan kristillinen kansanopisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Församlingsa-
rbete och teologi
Folkhögskola
Kansanlähetysopisto
Längd
3.6.2019-5.8.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Språk,-
internationalism-
och samhälle
Folkhögskola
Työväen Akatemia
Längd
26.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Språk,-
internationalism-
och samhälle
Folkhögskola
Työväen Akatemia
Längd
7.1.2020-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Språk,-
internationalism-
och samhälle
Folkhögskola
Työväen Akatemia
Längd
26.8.2019-20.12.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Språk,-
internationalism-
och samhälle
Folkhögskola
Jamilahden kansanopisto
Längd
26.8.2019-29.5.2020
In english
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Språk,-
internationalism-
och samhälle
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
26.8.2019-15.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Språk,-
internationalism-
och samhälle
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
7.1.2019-10.5.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Perheniemen evankelinen opisto
Längd
13.9.2019-17.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Konst, skrivande,-
foto, musik och-
teater
Folkhögskola
Jamilahden kansanopisto
Längd
26.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Konst, skrivande,-
foto, musik och-
teater
Folkhögskola
Oriveden Opisto
Längd
13.8.2019-20.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Konst, skrivande,-
foto, musik och-
teater
Folkhögskola
Laajasalon opisto
Längd
14.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Konst, skrivande,-
foto, musik och-
teater
Folkhögskola
Etelä-Pohjanmaan Opisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Konst, skrivande,-
foto, musik och-
teater
Folkhögskola
Työväen Akatemia
Längd
26.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Församlingsa-
rbete och teologi
Folkhögskola
Eurajoen kristillinen opisto
Längd
28.1.2019-24.5.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Församlingsa-
rbete och teologi
Folkhögskola
Suomen Raamattuopisto
Längd
7.1.2019-20.5.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Församlingsa-
rbete och teologi
Folkhögskola
Suomen Raamattuopisto
Längd
6.1.2020-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Helsingin Evankelinen Opisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Språk,-
internationalism-
och samhälle
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
26.8.2019-15.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Medborgar- och-
arbetslivskunskap
Folkhögskola
Jämsän Kristillinen Kansanopisto
Längd
25.8.2019-9.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Medborgar- och-
arbetslivskunskap
Folkhögskola
Alkio-opisto
Längd
13.8.2019-18.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Hantverk
Folkhögskola
Ranuan kristillinen kansanopisto
Längd
25.8.2019-9.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Kalajoen Kristillinen Opisto
Längd
19.8.2019-23.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
26.8.2019-20.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Seurakuntaopisto, Jaakkiman kampus
Längd
12.8.2019-31.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Suomen Raamattuopisto
Längd
2.9.2019-3.6.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Konst, skrivande,-
foto, musik och-
teater
Folkhögskola
Eurajoen kristillinen opisto
Längd
26.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
tilläggsutbi-
ldning
Folkhögskola
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Längd
1.10.2019-12.6.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
tilläggsutbi-
ldning
Folkhögskola
Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Längd
1.8.2019-30.6.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Konst, skrivande,-
foto, musik och-
teater
Folkhögskola
Laajasalon opisto
Längd
14.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Konst, skrivande,-
foto, musik och-
teater
Folkhögskola
Kymenlaakson Opisto
Längd
19.8.2019-20.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Konst, skrivande,-
foto, musik och-
teater
Folkhögskola
Lahden kansanopisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Konst, skrivande,-
foto, musik och-
teater
Folkhögskola
Kauhajoen evankelinen opisto
Längd
12.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Konst, skrivande,-
foto, musik och-
teater
Folkhögskola
Ranuan kristillinen kansanopisto
Längd
25.8.2019-9.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Konst, skrivande,-
foto, musik och-
teater
Folkhögskola
Helsingin Evankelinen Opisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Konst, skrivande,-
foto, musik och-
teater
Folkhögskola
Kymenlaakson Opisto
Längd
7.1.2020-20.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Konst, skrivande,-
foto, musik och-
teater
Folkhögskola
Oriveden Opisto
Längd
13.8.2019-20.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Konst, skrivande,-
foto, musik och-
teater
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
26.8.2019-15.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Konst, skrivande,-
foto, musik och-
teater
Folkhögskola
Päivölän Kansanopisto
Längd
30.9.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Konst, skrivande,-
foto, musik och-
teater
Folkhögskola
Limingan Kansanopisto
Längd
12.8.2019-20.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Konst, skrivande,-
foto, musik och-
teater
Folkhögskola
Savonlinnan kristillinen opisto
Längd
19.8.2019-28.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Konst, skrivande,-
foto, musik och-
teater
Folkhögskola
Paasikivi-Opisto
Längd
2.9.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Konst, skrivande,-
foto, musik och-
teater
Folkhögskola
Pekka Halosen akatemia
Längd
26.8.2019-13.12.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Konst, skrivande,-
foto, musik och-
teater
Folkhögskola
Lahden kansanopisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Påbyggnadsun-
dervisning efter-
den-
grundläggand-
e utbildningen,-
Tionde klassen
Folkhögskola
Turun kristillinen opisto
Längd
12.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Påbyggnadsun-
dervisning efter-
den-
grundläggand-
e utbildningen,-
Tionde klassen
Folkhögskola
Etelä-Pohjanmaan Opisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Påbyggnadsun-
dervisning efter-
den-
grundläggand-
e utbildningen,-
Tionde klassen
Folkhögskola
Kauhajoen evankelinen opisto
Längd
12.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Påbyggnadsun-
dervisning efter-
den-
grundläggand-
e utbildningen,-
Tionde klassen
Folkhögskola
Lieksan kristillinen opisto
Längd
12.8.2019-28.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Hantverk
Folkhögskola
Kainuun Opisto
Längd
12.8.2019-13.12.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Specialutbildning
Folkhögskola
Savonlinnan kristillinen opisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Hantverk
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
26.8.2019-28.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Helsingin Evankelinen Opisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Hantverk
Folkhögskola
Karstulan Evankelinen Opisto
Längd
19.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Hantverk
Folkhögskola
Karstulan Evankelinen Opisto
Längd
2.1.2020-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Hantverk
Folkhögskola
Reisjärven kristillinen opisto
Längd
25.8.2019-9.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Språk,-
internationalism-
och samhälle
Folkhögskola
Lärkkulla
Längd
2.9.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
tilläggsutbi-
ldning
Folkhögskola
Perheniemen evankelinen opisto
Längd
20.9.2019-9.11.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
tilläggsutbi-
ldning
Folkhögskola
Peräpohjolan Opisto
Längd
1.8.2019-30.6.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
grundutbildning
Folkhögskola
Seurakuntaopisto, Jaakkiman kampus
Längd
1.10.2019-30.9.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Fostran och-
vårdbransche-
n
Folkhögskola
Itä-Karjalan Kansanopisto
Längd
13.8.2019-30.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Helsingin Evankelinen Opisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Laajasalon opisto
Längd
14.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Helsingin Evankelinen Opisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Församlingsa-
rbete och teologi
Folkhögskola
Perheniemen evankelinen opisto
Längd
7.2.2020-24.4.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
grundutbildning
Folkhögskola
Haapaveden Opisto
Längd
13.8.2019-27.5.2022
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Motion,-
hälsa och-
naturvetenskap
Folkhögskola
Suomen Nuoriso-opisto
Längd
7.1.2019-29.5.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Motion,-
hälsa och-
naturvetenskap
Folkhögskola
Suomen Nuoriso-opisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Motion,-
hälsa och-
naturvetenskap
Folkhögskola
Helsingin Evankelinen Opisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Motion,-
hälsa och-
naturvetenskap
Folkhögskola
Kauhajoen evankelinen opisto
Längd
12.8.2019-13.12.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Motion,-
hälsa och-
naturvetenskap
Folkhögskola
Kauhajoen evankelinen opisto
Längd
7.1.2020-15.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Motion,-
hälsa och-
naturvetenskap
Folkhögskola
Etelä-Pohjanmaan Opisto
Längd
12.8.2019-8.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Konst, skrivande,-
foto, musik och-
teater
Folkhögskola
Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Vasa
Längd
19.8.2019-27.5.2020
På svenska
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Vasa
Längd
19.8.2019-27.5.2020
På svenska
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Språk,-
internationalism-
och samhälle
Folkhögskola
Turun kristillinen opisto
Längd
19.8.2019-20.12.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Gymnasium
Folkhögskola
Itä-Hämeen opisto
Längd
12.8.2019-30.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Gymnasium
Folkhögskola
Portaanpään kristillinen opisto
Längd
13.8.2019-27.5.2022
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Gymnasium
Folkhögskola
Ranuan kristillinen kansanopisto
Längd
25.8.2019-9.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Språk,-
internationalism-
och samhälle
Folkhögskola
Reisjärven kristillinen opisto
Längd
25.8.2019-9.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Gymnasium
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
19.8.2019-20.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Påbyggnadsun-
dervisning efter-
den-
grundläggand-
e utbildningen,-
Tionde klassen
Folkhögskola
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Längd
12.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Turun kristillinen opisto
Längd
12.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Motion,-
hälsa och-
naturvetenskap
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
26.8.2019-15.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Motion,-
hälsa och-
naturvetenskap
Folkhögskola
Päivölän Kansanopisto
Längd
14.1.2019-24.5.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Motion,-
hälsa och-
naturvetenskap
Folkhögskola
Päivölän Kansanopisto
Längd
13.1.2020-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Motion,-
hälsa och-
naturvetenskap
Folkhögskola
Reisjärven kristillinen opisto
Längd
25.8.2019-9.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
tilläggsutbi-
ldning
Folkhögskola
Kiljavan opisto
Längd
12.8.2019-15.6.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Påbyggnadsun-
dervisning efter-
den-
grundläggand-
e utbildningen,-
Tionde klassen
Folkhögskola
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Längd
12.8.2019-29.5.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Otavan Opisto
Längd
12.8.2019-30.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
19.8.2019-20.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Församlingsa-
rbete och teologi
Folkhögskola
Suomen Raamattuopisto
Längd
7.1.2019-1.3.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Församlingsa-
rbete och teologi
Folkhögskola
Suomen Raamattuopisto
Längd
6.1.2020-28.2.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Församlingsa-
rbete och teologi
Folkhögskola
Perheniemen evankelinen opisto
Längd
13.9.2019-13.12.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Församlingsa-
rbete och teologi
Folkhögskola
Perheniemen evankelinen opisto
Längd
2.9.2019-13.12.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Församlingsa-
rbete och teologi
Folkhögskola
Perheniemen evankelinen opisto
Längd
13.9.2019-13.12.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
tilläggsutbi-
ldning
Folkhögskola
Iso Kirja -opisto
Längd
2.9.2019-30.6.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Lärkkulla
Längd
2.9.2019-22.5.2020
På svenska
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby
Längd
14.8.2019-18.6.2020
På svenska
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Motion,-
hälsa och-
naturvetenskap
Folkhögskola
Helsingin Evankelinen Opisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Motion,-
hälsa och-
naturvetenskap
Folkhögskola
Turun kristillinen opisto
Längd
19.8.2019-24.4.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Fostran och-
vårdbransche-
n
Folkhögskola
Etelä-Pohjanmaan Opisto
Längd
6.1.2020-8.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Fostran och-
vårdbransche-
n
Folkhögskola
Etelä-Pohjanmaan Opisto
Längd
12.8.2019-8.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Motion,-
hälsa och-
naturvetenskap
Folkhögskola
Alkio-opisto
Längd
7.1.2020-18.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Motion,-
hälsa och-
naturvetenskap
Folkhögskola
Alkio-opisto
Längd
13.8.2019-18.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Motion,-
hälsa och-
naturvetenskap
Folkhögskola
Rovala-Opisto
Längd
2.9.2019-8.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Motion,-
hälsa och-
naturvetenskap
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
7.1.2019-10.5.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Fostran och-
vårdbransche-
n
Folkhögskola
Otavan Opisto
Längd
2.9.2019-15.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Kuurojen kansanopisto
Längd
19.8.2019-5.6.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Portaanpään kristillinen opisto
Längd
13.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Alkio-opisto
Längd
7.1.2020-18.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Alkio-opisto
Längd
13.8.2019-19.12.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Grundläggand-
e utbildning-
för vuxna
Folkhögskola
Valkealan kristillinen kansanopisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Grundläggand-
e utbildning-
för vuxna
Folkhögskola
Valkealan kristillinen kansanopisto
Längd
19.8.2019-17.12.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Savonlinnan kristillinen opisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Etelä-Pohjanmaan Opisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Församlingsa-
rbete och teologi
Folkhögskola
Kaustisen Evankelinen Opisto
Längd
12.10.2019-13.5.2021
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Motion,-
hälsa och-
naturvetenskap
Folkhögskola
Etelä-Pohjanmaan Opisto
Längd
19.8.2019-20.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Etelä-Pohjanmaan Opisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Motion,-
hälsa och-
naturvetenskap
Folkhögskola
Päivölän Kansanopisto
Längd
24.6.2019-28.5.2021
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Språk,-
internationalism-
och samhälle
Folkhögskola
Päivölän Kansanopisto
Längd
7.1.2019-22.3.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Media och-
datateknik
Folkhögskola
Laajasalon opisto
Längd
14.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
tilläggsutbi-
ldning
Folkhögskola
Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Längd
1.8.2019-30.6.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
grundutbildning
Folkhögskola
Paasikivi-Opisto
Längd
12.8.2019-27.5.2022
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Media och-
datateknik
Folkhögskola
Eurajoen kristillinen opisto
Längd
26.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Media och-
datateknik
Folkhögskola
Kansanlähetysopisto
Längd
11.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Media och-
datateknik
Folkhögskola
Kauhajoen evankelinen opisto
Längd
12.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Media och-
datateknik
Folkhögskola
Kansanlähetysopisto
Längd
3.6.2019-5.8.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
tilläggsutbi-
ldning
Folkhögskola
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Längd
1.1.2019-5.12.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Suomen Raamattuopisto
Längd
2.9.2019-3.6.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Otavan Opisto
Längd
12.8.2019-30.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Fostran och-
vårdbransche-
n
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
19.8.2019-5.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Hantverk
Folkhögskola
Karstulan Evankelinen Opisto
Längd
19.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Rovala-Opisto
Längd
2.9.2019-8.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Påbyggnadsun-
dervisning efter-
den-
grundläggand-
e utbildningen,-
Tionde klassen
Folkhögskola
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Längd
12.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Otavan Opisto
Längd
9.9.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Jyväskylän kristillinen opisto
Längd
12.8.2019-20.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Suomen teologinen opisto
Längd
18.1.2019-14.4.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Eurajoen kristillinen opisto
Längd
28.1.2019-24.5.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Helsingin Evankelinen Opisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Suomen Raamattuopisto
Längd
2.1.2019-4.6.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Suomen Raamattuopisto
Längd
2.1.2020-3.6.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Suomen Raamattuopisto
Längd
2.9.2019-20.12.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Eurajoen kristillinen opisto
Längd
26.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Oriveden Opisto
Längd
13.8.2019-20.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Varsinais-Suomen Kansanopisto
Längd
26.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Kiteen Evankelinen Kansanopisto
Längd
19.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Suomen Raamattuopisto
Längd
2.9.2019-3.6.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Suomen Raamattuopisto
Längd
2.9.2019-3.6.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Varsinais-Suomen Kansanopisto
Längd
26.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Fostran och-
vårdbransche-
n
Folkhögskola
Eurajoen kristillinen opisto
Längd
9.9.2019-24.4.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Borgå folkakademi
Längd
19.8.2019-26.5.2020
På svenska
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Kronoby folkhögskola
Längd
15.8.2019-22.5.2020
På svenska
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Motion,-
hälsa och-
naturvetenskap
Folkhögskola
Västra Nylands folkhögskola
Längd
21.8.2019-19.5.2020
På svenska
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Lieksan kristillinen opisto
Längd
12.8.2019-28.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Församlingsa-
rbete och teologi
Folkhögskola
Kansanlähetysopisto
Längd
11.8.2019-18.12.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Församlingsa-
rbete och teologi
Folkhögskola
Kansanlähetysopisto
Längd
7.1.2019-29.5.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Paasikivi-Opisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Församlingsa-
rbete och teologi
Folkhögskola
Suomen Raamattuopisto
Längd
2.1.2019-4.6.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Församlingsa-
rbete och teologi
Folkhögskola
Suomen Raamattuopisto
Längd
2.9.2019-20.12.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Församlingsa-
rbete och teologi
Folkhögskola
Suomen Raamattuopisto
Längd
2.9.2019-3.6.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Påbyggnadsun-
dervisning efter-
den-
grundläggand-
e utbildningen,-
Tionde klassen
Folkhögskola
Ålands folkhögskola
Längd
26.8.2019-20.5.2020
På svenska
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Voionmaan koulutuskeskus
Längd
12.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Laajasalon opisto
Längd
14.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Laajasalon opisto
Längd
14.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Pohjois-Karjalan opisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Suomen teologinen opisto
Längd
18.1.2019-14.4.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Språk,-
internationalism-
och samhälle
Folkhögskola
Helsingin Evankelinen Opisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Språk,-
internationalism-
och samhälle
Folkhögskola
Turun kristillinen opisto
Längd
19.8.2019-24.4.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Språk,-
internationalism-
och samhälle
Folkhögskola
Päivölän Kansanopisto
Längd
2.9.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Språk,-
internationalism-
och samhälle
Folkhögskola
Työväen Akatemia
Längd
26.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Språk,-
internationalism-
och samhälle
Folkhögskola
Rovala-Opisto
Längd
2.9.2019-8.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Språk,-
internationalism-
och samhälle
Folkhögskola
Etelä-Pohjanmaan Opisto
Längd
19.8.2019-20.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Specialutbildning
Folkhögskola
Kalajoen Kristillinen Opisto
Längd
26.8.2019-23.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Språk,-
internationalism-
och samhälle
Folkhögskola
Itä-Karjalan Kansanopisto
Längd
13.8.2019-30.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Specialutbildning
Folkhögskola
Lehtimäen opisto
Längd
28.10.2019-13.12.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Specialutbildning
Folkhögskola
Lehtimäen opisto
Längd
18.3.2019-17.5.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Specialutbildning
Folkhögskola
Lehtimäen opisto
Längd
14.1.2019-15.3.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Specialutbildning
Folkhögskola
Lehtimäen opisto
Längd
19.8.2019-11.10.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Kanneljärven Opisto
Längd
19.8.2019-20.12.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Kanneljärven Opisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Medborgar- och-
arbetslivskunskap
Folkhögskola
Jämsän Kristillinen Kansanopisto
Längd
25.8.2019-9.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Kanneljärven Opisto
Längd
12.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Motion,-
hälsa och-
naturvetenskap
Folkhögskola
Kronoby folkhögskola
Längd
12.8.2019-22.5.2020
På svenska
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Specialutbildning
Folkhögskola
Itä-Karjalan Kansanopisto
Längd
13.8.2019-4.6.2022
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Medborgar- och-
arbetslivskunskap
Folkhögskola
Kansanlähetysopisto
Längd
7.1.2019-18.12.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Länsi-Suomen opisto
Längd
2.9.2019-8.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Församlingsa-
rbete och teologi
Folkhögskola
Iso Kirja -opisto
Längd
22.8.2019-18.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Media och-
datateknik
Folkhögskola
Helsingin Evankelinen Opisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Media och-
datateknik
Folkhögskola
Oriveden Opisto
Längd
13.8.2019-20.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Media och-
datateknik
Folkhögskola
Laajasalon opisto
Längd
14.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Länsi-Suomen opisto
Längd
14.1.2019-10.5.2019
In english
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Motion,-
hälsa och-
naturvetenskap
Folkhögskola
Kauhajoen evankelinen opisto
Längd
12.8.2019-13.12.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Motion,-
hälsa och-
naturvetenskap
Folkhögskola
Kauhajoen evankelinen opisto
Längd
7.1.2020-15.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Motion,-
hälsa och-
naturvetenskap
Folkhögskola
Kaustisen Evankelinen Opisto
Längd
19.8.2019-27.3.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Grundläggand-
e utbildning-
för vuxna
Folkhögskola
Portaanpään kristillinen opisto
Längd
13.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Grundläggand-
e utbildning-
för vuxna
Folkhögskola
Lahden kansanopisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Påbyggnadsun-
dervisning efter-
den-
grundläggand-
e utbildningen,-
Tionde klassen
Folkhögskola
Kiteen Evankelinen Kansanopisto
Längd
19.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Påbyggnadsun-
dervisning efter-
den-
grundläggand-
e utbildningen,-
Tionde klassen
Folkhögskola
Kalajoen Kristillinen Opisto
Längd
19.8.2019-23.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Påbyggnadsun-
dervisning efter-
den-
grundläggand-
e utbildningen,-
Tionde klassen
Folkhögskola
Kanneljärven Opisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Påbyggnadsun-
dervisning efter-
den-
grundläggand-
e utbildningen,-
Tionde klassen
Folkhögskola
Ranuan kristillinen kansanopisto
Längd
25.8.2019-9.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Påbyggnadsun-
dervisning efter-
den-
grundläggand-
e utbildningen,-
Tionde klassen
Folkhögskola
Jyväskylän kristillinen opisto
Längd
7.8.2019-30.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Påbyggnadsun-
dervisning efter-
den-
grundläggand-
e utbildningen,-
Tionde klassen
Folkhögskola
Valkealan kristillinen kansanopisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Påbyggnadsun-
dervisning efter-
den-
grundläggand-
e utbildningen,-
Tionde klassen
Folkhögskola
Itä-Karjalan Kansanopisto
Längd
13.8.2019-23.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Församlingsa-
rbete och teologi
Folkhögskola
Suomen Raamattuopisto
Längd
2.9.2019-3.6.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Språk,-
internationalism-
och samhälle
Folkhögskola
Etelä-Pohjanmaan Opisto
Längd
19.8.2019-20.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Språk,-
internationalism-
och samhälle
Folkhögskola
Työväen Akatemia
Längd
26.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Språk,-
internationalism-
och samhälle
Folkhögskola
Voionmaan koulutuskeskus
Längd
12.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Varsinais-Suomen Kansanopisto
Längd
26.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Kauhajoen evankelinen opisto
Längd
12.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Portaanpään kristillinen opisto
Längd
13.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Påbyggnadsun-
dervisning efter-
den-
grundläggand-
e utbildningen,-
Tionde klassen
Folkhögskola
Portaanpään kristillinen opisto
Längd
13.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Hantverk
Folkhögskola
Kronoby folkhögskola
Längd
21.8.2019-22.5.2020
På svenska
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Haapaveden Opisto
Längd
19.8.2019-31.10.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Fostran och-
vårdbransche-
n
Folkhögskola
Västra Nylands folkhögskola
Längd
21.8.2019-19.5.2020
På svenska
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Fostran och-
vårdbransche-
n
Folkhögskola
Lahden kansanopisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Fostran och-
vårdbransche-
n
Folkhögskola
Alkio-opisto
Längd
13.8.2019-18.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Fostran och-
vårdbransche-
n
Folkhögskola
Helsingin Evankelinen Opisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Fostran och-
vårdbransche-
n
Folkhögskola
Turun kristillinen opisto
Längd
19.8.2019-24.4.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Fostran och-
vårdbransche-
n
Folkhögskola
Voionmaan koulutuskeskus
Längd
12.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Fostran och-
vårdbransche-
n
Folkhögskola
Työväen Akatemia
Längd
26.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Fostran och-
vårdbransche-
n
Folkhögskola
Etelä-Pohjanmaan Opisto
Längd
19.8.2019-20.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Fostran och-
vårdbransche-
n
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
26.8.2019-15.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
tilläggsutbi-
ldning
Folkhögskola
Seurakuntaopisto, Lapuan kristillinen opiston kampus
Längd
12.8.2019-31.12.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
tilläggsutbi-
ldning
Folkhögskola
Seurakuntaopisto, Jaakkiman kampus
Längd
2.9.2019-30.6.2021
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
tilläggsutbi-
ldning
Folkhögskola
Jyväskylän kristillinen opisto
Längd
7.8.2019-30.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
tilläggsutbi-
ldning
Folkhögskola
Kiteen Evankelinen Kansanopisto
Längd
19.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
tilläggsutbi-
ldning
Folkhögskola
Kalajoen Kristillinen Opisto
Längd
12.8.2019-23.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
grundutbildning
Folkhögskola
Itä-Karjalan Kansanopisto
Längd
13.8.2019-4.6.2022
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Hantverk
Folkhögskola
Kuusamo-opisto
Längd
30.9.2019-20.3.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Gymnasium
Folkhögskola
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Längd
12.8.2019-31.5.2022
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Församlingsa-
rbete och teologi
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
2.9.2019-29.11.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Församlingsa-
rbete och teologi
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
27.1.2020-24.4.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Församlingsa-
rbete och teologi
Folkhögskola
Kansanlähetysopisto
Längd
11.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Församlingsa-
rbete och teologi
Folkhögskola
Kansanlähetysopisto
Längd
7.1.2019-29.5.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Församlingsa-
rbete och teologi
Folkhögskola
Kansanlähetysopisto
Längd
7.1.2020-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Församlingsa-
rbete och teologi
Folkhögskola
Kansanlähetysopisto
Längd
11.8.2019-20.12.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Media och-
datateknik
Folkhögskola
Helsingin Evankelinen Opisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Media och-
datateknik
Folkhögskola
Laajasalon opisto
Längd
14.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Media och-
datateknik
Folkhögskola
Kauhajoen evankelinen opisto
Längd
12.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
tilläggsutbi-
ldning
Folkhögskola
Kiljavan opisto
Längd
21.10.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Påbyggnadsun-
dervisning efter-
den-
grundläggand-
e utbildningen,-
Tionde klassen
Folkhögskola
Valkealan kristillinen kansanopisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Påbyggnadsun-
dervisning efter-
den-
grundläggand-
e utbildningen,-
Tionde klassen
Folkhögskola
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Längd
12.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
grundutbildning
Folkhögskola
Itä-Karjalan Kansanopisto
Längd
13.8.2019-4.6.2022
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Språk,-
internationalism-
och samhälle
Folkhögskola
Norrvalla folkhögskola
Längd
13.8.2019-5.12.2019
På svenska
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Konst, skrivande,-
foto, musik och-
teater
Folkhögskola
Jamilahden kansanopisto
Längd
26.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Språk,-
internationalism-
och samhälle
Folkhögskola
Kronoby folkhögskola
Längd
15.8.2019-22.5.2020
På svenska
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Etelä-Pohjanmaan Opisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Lieksan kristillinen opisto
Längd
12.8.2019-28.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Språk,-
internationalism-
och samhälle
Folkhögskola
Kronoby folkhögskola
Längd
15.8.2019-22.5.2020
På svenska
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Konst, skrivande,-
foto, musik och-
teater
Folkhögskola
Lahden kansanopisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Konst, skrivande,-
foto, musik och-
teater
Folkhögskola
Kymenlaakson Opisto
Längd
19.8.2019-20.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Konst, skrivande,-
foto, musik och-
teater
Folkhögskola
Kymenlaakson Opisto
Längd
7.1.2020-20.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Konst, skrivande,-
foto, musik och-
teater
Folkhögskola
Limingan Kansanopisto
Längd
12.8.2019-20.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Konst, skrivande,-
foto, musik och-
teater
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
7.1.2019-10.5.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Konst, skrivande,-
foto, musik och-
teater
Folkhögskola
Muurlan Opisto
Längd
2.9.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Fostran och-
vårdbransche-
n
Folkhögskola
Peräpohjolan Opisto
Längd
16.1.2019-22.11.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Specialutbildning
Folkhögskola
Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Längd
13.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Specialutbildning
Folkhögskola
Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
tilläggsutbi-
ldning
Folkhögskola
Jyväskylän kristillinen opisto
Längd
26.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
tilläggsutbi-
ldning
Folkhögskola
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Längd
1.10.2019-11.6.2021
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Församlingsa-
rbete och teologi
Folkhögskola
Laajasalon opisto
Längd
14.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Församlingsa-
rbete och teologi
Folkhögskola
Iso Kirja -opisto
Längd
12.8.2019-18.5.2021
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Församlingsa-
rbete och teologi
Folkhögskola
Iso Kirja -opisto
Längd
12.8.2019-18.5.2022
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Församlingsa-
rbete och teologi
Folkhögskola
Iso Kirja -opisto
Längd
12.8.2019-18.5.2022
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Motion,-
hälsa och-
naturvetenskap
Folkhögskola
Päivölän Kansanopisto
Längd
2.9.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Konst, skrivande,-
foto, musik och-
teater
Folkhögskola
Helsingin Evankelinen Opisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Hantverk
Folkhögskola
Pohjois-Savon opisto
Längd
26.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Församlingsa-
rbete och teologi
Folkhögskola
Suomen Raamattuopisto
Längd
7.1.2019-31.12.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Hantverk
Folkhögskola
Kronoby folkhögskola
Längd
21.8.2019-22.5.2020
På svenska
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Motion,-
hälsa och-
naturvetenskap
Folkhögskola
Alkio-opisto
Längd
7.1.2020-18.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Fostran och-
vårdbransche-
n
Folkhögskola
Reisjärven kristillinen opisto
Längd
25.8.2019-9.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Motion,-
hälsa och-
naturvetenskap
Folkhögskola
Etelä-Pohjanmaan Opisto
Längd
12.8.2019-20.12.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
grundutbildning
Folkhögskola
Suomen Diakoniaopiston kansanopisto, Oulu
Längd
12.8.2019-31.5.2022
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Fostran och-
vårdbransche-
n
Folkhögskola
Pohjantähti-opisto
Längd
5.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Media och-
datateknik
Folkhögskola
Otavan Opisto
Längd
29.1.2019-23.8.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Fostran och-
vårdbransche-
n
Folkhögskola
Rovala-Opisto
Längd
2.9.2019-30.4.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Motion,-
hälsa och-
naturvetenskap
Folkhögskola
Alkio-opisto
Längd
13.8.2019-18.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Iso Kirja -opisto
Längd
13.9.2019-18.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Norrvalla folkhögskola
Längd
13.8.2019-29.5.2020
På svenska
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby
Längd
14.8.2019-18.6.2020
På svenska
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Medborgar- och-
arbetslivskunskap
Folkhögskola
Vuolle-opisto
Längd
19.8.2019-26.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Laajasalon opisto
Längd
14.8.2019-20.12.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Turun kristillinen opisto
Längd
14.1.2019-29.5.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Seurakuntaopisto, Lapuan kristillinen opiston kampus
Längd
26.8.2019-12.6.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Seurakuntaopisto, Pieksämäen kampus
Längd
26.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Haapaveden Opisto
Längd
19.8.2019-31.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Språk,-
internationalism-
och samhälle
Folkhögskola
Itä-Karjalan Kansanopisto
Längd
7.1.2019-20.12.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Itä-Karjalan Kansanopisto
Längd
13.8.2019-30.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Paasikivi-Opisto
Längd
7.1.2020-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Paasikivi-Opisto
Längd
10.6.2019-2.8.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Paasikivi-Opisto
Längd
8.6.2020-31.7.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Valkealan kristillinen kansanopisto
Längd
26.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Kiteen Evankelinen Kansanopisto
Längd
19.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Turun kristillinen opisto
Längd
12.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Turun kristillinen opisto
Längd
12.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Jamilahden kansanopisto
Längd
26.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Språk,-
internationalism-
och samhälle
Folkhögskola
Länsi-Suomen opisto
Längd
11.3.2019-10.5.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Kauhajoen evankelinen opisto
Längd
12.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Lahden kansanopisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
26.8.2019-15.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Pohjantähti-opisto
Längd
5.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Karstulan Evankelinen Opisto
Längd
19.8.2019-13.12.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Motion,-
hälsa och-
naturvetenskap
Folkhögskola
Haapaveden Opisto
Längd
19.8.2019-31.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Språk,-
internationalism-
och samhälle
Folkhögskola
Borgå folkakademi
Längd
2.9.2019-29.11.2019
På svenska
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Fostran och-
vårdbransche-
n
Folkhögskola
Kainuun Opisto
Längd
9.9.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Språk,-
internationalism-
och samhälle
Folkhögskola
Borgå folkakademi
Längd
19.8.2019-26.5.2020
På svenska
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Språk,-
internationalism-
och samhälle
Folkhögskola
Borgå folkakademi
Längd
19.8.2019-26.5.2020
På svenska
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Medborgar- och-
arbetslivskunskap
Folkhögskola
Keski-Suomen Opisto
Längd
9.9.2019-15.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Konst, skrivande,-
foto, musik och-
teater
Folkhögskola
Kauhajoen evankelinen opisto
Längd
12.8.2019-21.2.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
grundutbildning
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
1.8.2019-30.6.2021
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Specialutbildning
Folkhögskola
Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Hantverk
Folkhögskola
Kainuun Opisto
Längd
12.8.2019-13.12.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Hantverk
Folkhögskola
Kainuun Opisto
Längd
12.8.2019-13.12.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Varsinais-Suomen Kansanopisto
Längd
26.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Etelä-Pohjanmaan Opisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Länsi-Suomen opisto
Längd
2.9.2019-8.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Kansanlähetysopisto
Längd
3.6.2019-5.8.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Medborgar- och-
arbetslivskunskap
Folkhögskola
Perheniemen evankelinen opisto
Längd
13.1.2020-28.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Församlingsa-
rbete och teologi
Folkhögskola
Iso Kirja -opisto
Längd
12.8.2019-7.8.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Västra Nylands folkhögskola
Längd
21.8.2019-19.5.2020
På svenska
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Varsinais-Suomen Kansanopisto
Längd
26.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Lahden kansanopisto
Längd
12.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Lahden kansanopisto
Längd
12.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Päivölän Kansanopisto
Längd
14.1.2019-24.5.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Pohjantähti-opisto
Längd
2.9.2019-30.4.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Jyväskylän kristillinen opisto
Längd
12.8.2019-20.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Suomen Raamattuopisto
Längd
2.9.2019-3.6.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Etelä-Pohjanmaan Opisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Kansanlähetysopisto
Längd
3.6.2019-5.8.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Työväen Akatemia
Längd
26.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Folkhögskola
Työväen Akatemia
Längd
26.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Konst, skrivande,-
foto, musik och-
teater
Folkhögskola
Pekka Halosen akatemia
Längd
27.1.2020-30.4.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Hantverk
Folkhögskola
Ranuan kristillinen kansanopisto
Längd
25.8.2019-9.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Hantverk
Folkhögskola
Reisjärven kristillinen opisto
Längd
25.8.2019-9.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Hantverk
Folkhögskola
Ranuan kristillinen kansanopisto
Längd
25.8.2019-9.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Språk,-
internationalism-
och samhälle
Folkhögskola
Helsingin Evankelinen Opisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Församlingsa-
rbete och teologi
Folkhögskola
Kiteen Evankelinen Kansanopisto
Längd
19.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Församlingsa-
rbete och teologi
Folkhögskola
Suomen teologinen opisto
Längd
26.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Församlingsa-
rbete och teologi
Folkhögskola
Suomen teologinen opisto
Längd
26.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Församlingsa-
rbete och teologi
Folkhögskola
Suomen teologinen opisto
Längd
26.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Församlingsa-
rbete och teologi
Folkhögskola
Iso Kirja -opisto
Längd
7.1.2019-18.12.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Fostran och-
vårdbransche-
n
Folkhögskola
Perheniemen evankelinen opisto
Längd
31.8.2019-24.11.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Motion,-
hälsa och-
naturvetenskap
Folkhögskola
Karstulan Evankelinen Opisto
Längd
19.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Motion,-
hälsa och-
naturvetenskap
Folkhögskola
Karstulan Evankelinen Opisto
Längd
2.1.2020-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
tilläggsutbi-
ldning
Folkhögskola
Haapaveden Opisto
Längd
21.1.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
tilläggsutbi-
ldning
Folkhögskola
Kiteen Evankelinen Kansanopisto
Längd
19.8.2019-28.5.2021
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Påbyggnadsun-
dervisning efter-
den-
grundläggand-
e utbildningen,-
Tionde klassen
Folkhögskola
Västra Nylands folkhögskola
Längd
21.8.2019-26.5.2020
På svenska
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Vuolle-opisto
Längd
12.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Laajasalon opisto
Längd
14.8.2019-20.12.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Hantverk
Folkhögskola
Borgå folkakademi
Längd
2.9.2019-29.5.2020
På svenska
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Laajasalon opisto
Längd
14.8.2019-20.12.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Specialutbildning
Folkhögskola
Lehtimäen opisto
Längd
11.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Medborgar- och-
arbetslivskunskap
Folkhögskola
Aktiivi-Instituutti
Längd
4.2.2019-19.12.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Medborgar- och-
arbetslivskunskap
Folkhögskola
Aktiivi-Instituutti
Längd
26.8.2019-31.1.2021
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Medborgar- och-
arbetslivskunskap
Folkhögskola
Kuurojen kansanopisto
Längd
19.8.2019-5.6.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Motion,-
hälsa och-
naturvetenskap
Folkhögskola
Suomen Raamattuopisto
Längd
2.9.2019-3.6.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Motion,-
hälsa och-
naturvetenskap
Folkhögskola
Suomen Raamattuopisto
Längd
2.9.2019-3.6.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Motion,-
hälsa och-
naturvetenskap
Folkhögskola
Suomen Raamattuopisto
Längd
7.1.2019-4.6.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Motion,-
hälsa och-
naturvetenskap
Folkhögskola
Kansanlähetysopisto
Längd
3.6.2019-5.8.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Media och-
datateknik
Folkhögskola
Helsingin Evankelinen Opisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Media och-
datateknik
Folkhögskola
Laajasalon opisto
Längd
27.1.2020-23.12.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Specialutbildning
Folkhögskola
Seurakuntaopisto, Pieksämäen kampus
Längd
12.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Motion,-
hälsa och-
naturvetenskap
Folkhögskola
Suomen Diakoniaopiston kansanopisto, Oulu
Längd
21.1.2019-8.10.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Konst, skrivande,-
foto, musik och-
teater
Folkhögskola
Paasikivi-Opisto
Längd
2.9.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Konst, skrivande,-
foto, musik och-
teater
Folkhögskola
Lahden kansanopisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Konst, skrivande,-
foto, musik och-
teater
Folkhögskola
Kymenlaakson Opisto
Längd
7.1.2020-20.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Konst, skrivande,-
foto, musik och-
teater
Folkhögskola
Kymenlaakson Opisto
Längd
19.8.2019-20.12.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Konst, skrivande,-
foto, musik och-
teater
Folkhögskola
Kuusamo-opisto
Längd
26.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Konst, skrivande,-
foto, musik och-
teater
Folkhögskola
Muurlan Opisto
Längd
2.9.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Konst, skrivande,-
foto, musik och-
teater
Folkhögskola
Voionmaan koulutuskeskus
Längd
12.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Språk,-
internationalism-
och samhälle
Folkhögskola
Helsingin Evankelinen Opisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Konst, skrivande,-
foto, musik och-
teater
Folkhögskola
Limingan Kansanopisto
Längd
12.8.2019-20.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
grundutbildning
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
1.8.2019-28.5.2021
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Hantverk
Folkhögskola
Eurajoen kristillinen opisto
Längd
26.8.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Konst, skrivande,-
foto, musik och-
teater
Folkhögskola
Muurlan Opisto
Längd
2.9.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Media och-
datateknik
Folkhögskola
Ranuan kristillinen kansanopisto
Längd
25.8.2019-9.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Media och-
datateknik
Folkhögskola
Itä-Karjalan Kansanopisto
Längd
13.8.2019-30.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Språk,-
internationalism-
och samhälle
Folkhögskola
Kuurojen kansanopisto
Längd
2.3.2020-30.4.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Språk,-
internationalism-
och samhälle
Folkhögskola
Kuurojen kansanopisto
Längd
30.9.2019-29.11.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Konst, skrivande,-
foto, musik och-
teater
Folkhögskola
Ålands folkhögskola
Längd
26.8.2019-20.5.2020
På svenska
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Specialutbildning
Folkhögskola
Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Konst, skrivande,-
foto, musik och-
teater
Folkhögskola
Helsingin Evankelinen Opisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Media och-
datateknik
Folkhögskola
Oriveden Opisto
Längd
13.8.2019-20.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Media och-
datateknik
Folkhögskola
Paasikivi-Opisto
Längd
2.9.2019-22.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Media och-
datateknik
Folkhögskola
Västra Nylands folkhögskola
Längd
21.8.2019-19.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Konst, skrivande,-
foto, musik och-
teater
Folkhögskola
Västra Nylands folkhögskola
Längd
21.8.2019-19.5.2020
På svenska
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Medborgar- och-
arbetslivskunskap
Folkhögskola
Perheniemen evankelinen opisto
Längd
14.2.2020-24.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Medborgar- och-
arbetslivskunskap
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
26.8.2019-15.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Media och-
datateknik
Folkhögskola
Kymenlaakson Opisto
Längd
19.8.2019-20.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Språk,-
internationalism-
och samhälle
Folkhögskola
Alkio-opisto
Längd
13.8.2019-18.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Suomen Raamattuopisto
Längd
7.1.2019-29.3.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Suomen Raamattuopisto
Längd
8.1.2020-24.3.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Suomen Raamattuopisto
Längd
2.9.2019-29.11.2019
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Språk,-
internationalism-
och samhälle
Folkhögskola
Etelä-Pohjanmaan Opisto
Längd
19.8.2019-29.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Språk,-
internationalism-
och samhälle
Folkhögskola
Reisjärven kristillinen opisto
Längd
25.8.2019-9.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Haapaveden Opisto
Längd
19.8.2019-31.5.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Utbildning-
för-
invandrare
Folkhögskola
Norrvalla folkhögskola
Längd
13.8.2019-29.5.2020
På svenska
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
grundutbildning
Folkhögskola
Norrvalla folkhögskola
Längd
7.1.2019-29.5.2020
På svenska
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Yrkesinriktad-
tilläggsutbi-
ldning
Folkhögskola
Norrvalla folkhögskola
Längd
13.8.2019-29.5.2020
På svenska
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Motion,-
hälsa och-
naturvetenskap
Folkhögskola
Kaustisen Evankelinen Opisto
Längd
27.9.2019-29.8.2020
Typ
Folkhögskol-
linjer
Bransch
Motion,-
hälsa och-
naturvetenskap
Folkhögskola
Kaustisen Evankelinen Opisto
Längd
15.11.2019-12.9.2020
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
24.6.2019-28.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Språk
Folkhögskola
Kuurojen kansanopisto
Längd
20.9.2019-23.11.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Övriga-
kurser
Folkhögskola
Karstulan Evankelinen Opisto
Längd
25.6.2019-27.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Yrkesämnen,-
fortbildning,-
arbetsgemenskap
Folkhögskola
Otavan Opisto
Längd
14.5.2019-16.5.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Yrkesämnen,-
fortbildning,-
arbetsgemenskap
Folkhögskola
Otavan Opisto
Längd
9.4.2019-11.4.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Konstkurser
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
11.7.2019-14.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Muurlan Opisto
Längd
14.6.2019-16.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Perheniemen evankelinen opisto
Längd
15.2.2019-17.2.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Jyväskylän kristillinen opisto
Längd
22.10.2019-23.10.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Övriga-
kurser
Folkhögskola
Jyväskylän kristillinen opisto
Längd
5.3.2019-6.3.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Kauhajoen evankelinen opisto
Längd
29.11.2019-1.12.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Konstkurser
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
25.2.2019-28.2.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Konstkurser
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
8.11.2019-10.11.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Konstkurser
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
8.7.2019-12.7.2019
In english
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Perheniemen evankelinen opisto
Längd
24.6.2019-26.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Konstkurser
Folkhögskola
Itä-Hämeen opisto
Längd
10.6.2019-14.6.2019
In english
Typ
Kort kurs
Bransch
Folkhögskola
Portaanpään kristillinen opisto
Längd
8.7.2019-12.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Folkhögskola
Limingan Kansanopisto
Längd
1.7.2019-5.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Vasa
Längd
25.10.2019-27.10.2019
På svenska
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
27.7.2019-2.8.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
18.1.2019-20.1.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Kainuun Opisto
Längd
23.3.2019-24.3.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Samhälle och-
medborgarskap
Folkhögskola
Otavan Opisto
Längd
12.6.2019-14.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Folkhögskola
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Längd
8.10.2019-9.10.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Familj,-
uppfostran,-
människorela-
tioner, psykologi
Folkhögskola
Perheniemen evankelinen opisto
Längd
1.7.2019-5.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Familj,-
uppfostran,-
människorela-
tioner, psykologi
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
24.6.2019-28.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Familj,-
uppfostran,-
människorela-
tioner, psykologi
Folkhögskola
Kalajoen Kristillinen Opisto
Längd
1.11.2019-3.11.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
24.6.2019-28.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kalajoen Kristillinen Opisto
Längd
21.9.2019-22.9.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Övriga-
kurser
Folkhögskola
Keski-Suomen Opisto
Längd
31.7.2019-3.8.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Yrkesämnen,-
fortbildning,-
arbetsgemenskap
Folkhögskola
Turun kristillinen opisto
Längd
24.4.2019-25.4.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Yrkesämnen,-
fortbildning,-
arbetsgemenskap
Folkhögskola
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Längd
11.2.2019-12.2.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Folkhögskola
Kuusamo-opisto
Längd
1.7.2019-5.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Folkhögskola
Kuusamo-opisto
Längd
24.6.2019-28.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Mediakurser
Folkhögskola
Kainuun Opisto
Längd
3.4.2019-31.5.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Kauhajoen evankelinen opisto
Längd
6.3.2020-27.9.2020
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Jyväskylän kristillinen opisto
Längd
26.3.2019-27.3.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
3.6.2019-7.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
15.7.2019-19.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kuusamo-opisto
Längd
18.3.2019-22.3.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Konstkurser
Folkhögskola
Muurlan Opisto
Längd
29.3.2019-1.12.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Perheniemen evankelinen opisto
Längd
22.3.2019-24.3.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Mediakurser
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
13.7.2019-19.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Litteratur,-
skrivarkurser
Folkhögskola
Kalajoen Kristillinen Opisto
Längd
22.6.2020-27.6.2020
Typ
Kort kurs
Bransch
Språk
Folkhögskola
Keski-Suomen Opisto
Längd
1.8.2019-4.8.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Kainuun Opisto
Längd
15.4.2019-16.4.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Yrkesämnen,-
fortbildning,-
arbetsgemenskap
Folkhögskola
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Längd
2.5.2019-3.5.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Natur,-
miljö,-
naturskydd
Folkhögskola
Itä-Hämeen opisto
Längd
3.5.2019-9.5.2020
Typ
Kort kurs
Bransch
Språk
Folkhögskola
Muurlan Opisto
Längd
1.7.2019-5.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Keski-Suomen Opisto
Längd
10.6.2019-12.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Muurlan Opisto
Längd
9.2.2019-19.5.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Norrvalla folkhögskola
Längd
6.2.2019-6.2.2019
På svenska
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Norrvalla folkhögskola
Längd
30.3.2019-30.3.2019
På svenska
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Norrvalla folkhögskola
Längd
21.3.2019-22.3.2019
På svenska
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Norrvalla folkhögskola
Längd
4.4.2019-4.4.2019
På svenska
Typ
Kort kurs
Bransch
Konstkurser
Folkhögskola
Itä-Hämeen opisto
Längd
24.6.2019-8.7.2018
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
3.6.2019-7.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
10.6.2019-15.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
27.7.2019-2.8.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Turun kristillinen opisto
Längd
15.2.2019-17.2.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
17.6.2019-20.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Familj,-
uppfostran,-
människorela-
tioner, psykologi
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
15.2.2019-17.2.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Kiteen Evankelinen Kansanopisto
Längd
19.1.2019-20.1.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Kiteen Evankelinen Kansanopisto
Längd
23.2.2019-24.2.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Kiteen Evankelinen Kansanopisto
Längd
16.3.2019-17.3.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Kiteen Evankelinen Kansanopisto
Längd
13.4.2019-14.4.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Kiteen Evankelinen Kansanopisto
Längd
18.5.2019-19.5.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Folkhögskola
Turun kristillinen opisto
Längd
10.4.2019-10.4.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Perheniemen evankelinen opisto
Längd
16.5.2019-19.5.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Kalajoen Kristillinen Opisto
Längd
4.12.2019-8.12.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Kalajoen Kristillinen Opisto
Längd
19.5.2020-24.5.2020
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Muurlan Opisto
Längd
18.5.2019-19.5.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kuusamo-opisto
Längd
10.6.2019-14.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Muurlan Opisto
Längd
9.3.2019-10.3.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Familj,-
uppfostran,-
människorela-
tioner, psykologi
Folkhögskola
Perheniemen evankelinen opisto
Längd
29.7.2019-2.8.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Övriga-
kurser
Folkhögskola
Kauhajoen evankelinen opisto
Längd
1.2.2020-30.11.2020
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Kalajoen Kristillinen Opisto
Längd
11.10.2019-13.10.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Kalajoen Kristillinen Opisto
Längd
25.10.2019-27.10.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Kalajoen Kristillinen Opisto
Längd
24.4.2020-26.4.2020
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
15.7.2019-19.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Keski-Suomen Opisto
Längd
9.8.2019-11.8.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
3.6.2019-7.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
10.6.2019-14.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
1.7.2019-5.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
8.7.2019-12.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Keski-Suomen Opisto
Längd
5.6.2019-8.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Perheniemen evankelinen opisto
Längd
29.7.2019-2.8.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Perheniemen evankelinen opisto
Längd
8.7.2019-12.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
3.6.2019-7.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
15.7.2019-19.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Muurlan Opisto
Längd
7.4.2019-14.4.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Konstkurser
Folkhögskola
Limingan Kansanopisto
Längd
1.7.2019-5.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Konstkurser
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
1.7.2019-5.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Övriga-
kurser
Folkhögskola
Keski-Suomen Opisto
Längd
10.8.2019-11.8.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Familj,-
uppfostran,-
människorela-
tioner, psykologi
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
29.3.2019-31.3.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
17.5.2019-19.5.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Familj,-
uppfostran,-
människorela-
tioner, psykologi
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
11.7.2019-14.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Otavan Opisto
Längd
17.6.2019-20.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Folkhögskola
Muurlan Opisto
Längd
9.3.2019-10.3.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Folkhögskola
Muurlan Opisto
Längd
2.3.2019-17.11.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Itä-Hämeen opisto
Längd
15.7.2019-17.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Mediakurser
Folkhögskola
Jyväskylän kristillinen opisto
Längd
5.2.2019-20.2.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Övriga-
kurser
Folkhögskola
Savonlinnan kristillinen opisto
Längd
29.3.2019-14.4.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Kiteen Evankelinen Kansanopisto
Längd
4.3.2019-6.3.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Keski-Suomen Opisto
Längd
24.6.2019-28.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Sommargymnasier-
och-
preparandkurser
Folkhögskola
Kainuun Opisto
Längd
24.6.2019-3.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
24.6.2019-28.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
14.6.2019-16.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
14.6.2019-16.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
14.6.2019-16.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
14.6.2019-16.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teater och-
uppträdande
Folkhögskola
Jyväskylän kristillinen opisto
Längd
7.1.2019-9.1.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
8.7.2019-12.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Keski-Suomen Opisto
Längd
5.8.2019-7.8.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kuusamo-opisto
Längd
8.7.2019-12.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Karstulan Evankelinen Opisto
Längd
20.7.2019-27.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Jyväskylän kristillinen opisto
Längd
26.9.2019-27.9.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
26.4.2019-28.4.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
22.11.2019-24.11.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
25.10.2019-27.10.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handikappkurser,-
handikapparbete-
och-
rehabilitering
Folkhögskola
Kainuun Opisto
Längd
18.10.2019-20.10.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handikappkurser,-
handikapparbete-
och-
rehabilitering
Folkhögskola
Kainuun Opisto
Längd
13.12.2019-15.12.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handikappkurser,-
handikapparbete-
och-
rehabilitering
Folkhögskola
Kainuun Opisto
Längd
14.6.2019-16.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handikappkurser,-
handikapparbete-
och-
rehabilitering
Folkhögskola
Kainuun Opisto
Längd
20.9.2019-22.9.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handikappkurser,-
handikapparbete-
och-
rehabilitering
Folkhögskola
Kainuun Opisto
Längd
15.11.2019-17.11.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handikappkurser,-
handikapparbete-
och-
rehabilitering
Folkhögskola
Kainuun Opisto
Längd
24.5.2019-26.5.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handikappkurser,-
handikapparbete-
och-
rehabilitering
Folkhögskola
Kainuun Opisto
Längd
18.1.2019-20.1.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handikappkurser,-
handikapparbete-
och-
rehabilitering
Folkhögskola
Kainuun Opisto
Längd
15.2.2019-17.2.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handikappkurser,-
handikapparbete-
och-
rehabilitering
Folkhögskola
Kainuun Opisto
Längd
29.3.2019-31.3.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teater och-
uppträdande
Folkhögskola
Kainuun Opisto
Längd
26.4.2019-28.4.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Yrkesämnen,-
fortbildning,-
arbetsgemenskap
Folkhögskola
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Längd
11.9.2019-12.9.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Sommargymnasier-
och-
preparandkurser
Folkhögskola
Helsingin Evankelinen Opisto
Längd
29.7.2019-9.8.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Sommargymnasier-
och-
preparandkurser
Folkhögskola
Helsingin Evankelinen Opisto
Längd
22.7.2019-2.8.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Sommargymnasier-
och-
preparandkurser
Folkhögskola
Helsingin Evankelinen Opisto
Längd
22.7.2019-2.8.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Sommargymnasier-
och-
preparandkurser
Folkhögskola
Helsingin Evankelinen Opisto
Längd
22.7.2019-2.8.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Sommargymnasier-
och-
preparandkurser
Folkhögskola
Helsingin Evankelinen Opisto
Längd
29.7.2019-9.8.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Keski-Suomen Opisto
Längd
24.6.2019-28.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Litteratur,-
skrivarkurser
Folkhögskola
Keski-Suomen Opisto
Längd
25.5.2019-15.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Perheniemen evankelinen opisto
Längd
1.7.2019-5.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Itä-Hämeen opisto
Längd
6.5.2019-10.5.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
1.7.2019-5.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
10.6.2019-14.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
24.6.2019-28.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Jyväskylän kristillinen opisto
Längd
26.11.2019-27.11.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Folkhögskola
Keski-Suomen Opisto
Längd
24.6.2019-26.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
1.7.2019-7.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Yrkesämnen,-
fortbildning,-
arbetsgemenskap
Folkhögskola
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Längd
23.1.2019-24.1.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Jyväskylän kristillinen opisto
Längd
5.2.2019-6.2.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
1.7.2019-5.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Otavan Opisto
Längd
29.7.2019-2.8.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Yrkesämnen,-
fortbildning,-
arbetsgemenskap
Folkhögskola
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Längd
26.3.2019-27.3.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Perheniemen evankelinen opisto
Längd
23.3.2019-24.3.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Övriga-
kurser
Folkhögskola
Kauhajoen evankelinen opisto
Längd
1.2.2020-30.11.2020
Typ
Kort kurs
Bransch
Övriga-
kurser
Folkhögskola
Keski-Suomen Opisto
Längd
31.8.2019-1.9.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Mediakurser
Folkhögskola
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Längd
3.1.2019-4.1.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Turun kristillinen opisto
Längd
23.1.2019-19.9.2018
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Kalajoen Kristillinen Opisto
Längd
3.1.2020-5.1.2020
Typ
Kort kurs
Bransch
Övriga-
kurser
Folkhögskola
Kiteen Evankelinen Kansanopisto
Längd
3.6.2019-20.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Kaustisen Evankelinen Opisto
Längd
25.10.2019-26.10.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kuusamo-opisto
Längd
16.5.2019-17.5.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
1.7.2019-5.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Keski-Suomen Opisto
Längd
14.6.2019-15.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Övriga-
kurser
Folkhögskola
Kalajoen Kristillinen Opisto
Längd
27.9.2019-29.9.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kuusamo-opisto
Längd
24.6.2019-29.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Jyväskylän kristillinen opisto
Längd
17.9.2019-18.9.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Yrkesämnen,-
fortbildning,-
arbetsgemenskap
Folkhögskola
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Längd
26.8.2019-27.9.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Folkhögskola
Portaanpään kristillinen opisto
Längd
22.7.2019-26.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Folkhögskola
Portaanpään kristillinen opisto
Längd
29.7.2019-2.8.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
22.7.2019-26.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Konstkurser
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
8.7.2019-12.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Konstkurser
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
3.6.2019-6.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Turun kristillinen opisto
Längd
18.1.2019-15.4.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
15.7.2019-19.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kuusamo-opisto
Längd
17.5.2019-19.5.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Perheniemen evankelinen opisto
Längd
24.5.2019-26.5.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Familj,-
uppfostran,-
människorela-
tioner, psykologi
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
11.10.2019-13.10.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Otavan Opisto
Längd
2.6.2019-9.3.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kuusamo-opisto
Längd
10.4.2019-14.4.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Natur,-
miljö,-
naturskydd
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
3.5.2019-5.5.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Yrkesämnen,-
fortbildning,-
arbetsgemenskap
Folkhögskola
Itä-Hämeen opisto
Längd
16.8.2019-18.8.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
1.7.2019-5.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Kauhajoen evankelinen opisto
Längd
6.9.2019-19.4.2020
Typ
Kort kurs
Bransch
Yrkesämnen,-
fortbildning,-
arbetsgemenskap
Folkhögskola
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Längd
7.5.2019-8.5.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kuusamo-opisto
Längd
1.7.2019-5.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kuusamo-opisto
Längd
13.11.2019-17.11.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kuusamo-opisto
Längd
28.1.2019-1.2.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Otavan Opisto
Längd
12.4.2019-14.4.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Itä-Hämeen opisto
Längd
8.7.2019-12.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Folkhögskola
Muurlan Opisto
Längd
28.6.2019-6.10.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kuusamo-opisto
Längd
24.6.2019-28.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Natur,-
miljö,-
naturskydd
Folkhögskola
Otavan Opisto
Längd
7.6.2019-9.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
8.7.2019-12.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Familj,-
uppfostran,-
människorela-
tioner, psykologi
Folkhögskola
Kalajoen Kristillinen Opisto
Längd
24.1.2020-25.1.2020
Typ
Kort kurs
Bransch
Litteratur,-
skrivarkurser
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
22.7.2019-25.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Litteratur,-
skrivarkurser
Folkhögskola
Otavan Opisto
Längd
13.4.2019-14.4.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Keski-Suomen Opisto
Längd
17.6.2019-19.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Perheniemen evankelinen opisto
Längd
24.5.2019-26.5.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Perheniemen evankelinen opisto
Längd
15.2.2019-17.2.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Perheniemen evankelinen opisto
Längd
22.3.2019-24.3.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Perheniemen evankelinen opisto
Längd
26.4.2019-28.4.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Perheniemen evankelinen opisto
Längd
23.8.2019-25.8.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Perheniemen evankelinen opisto
Längd
20.9.2019-22.9.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Perheniemen evankelinen opisto
Längd
18.10.2019-20.10.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Perheniemen evankelinen opisto
Längd
24.5.2019-26.5.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kuusamo-opisto
Längd
15.7.2019-19.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Familj,-
uppfostran,-
människorela-
tioner, psykologi
Folkhögskola
Jyväskylän kristillinen opisto
Längd
14.5.2019-15.5.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Språk
Folkhögskola
Borgå folkakademi
Längd
1.3.2019-3.3.2019
På svenska
Typ
Kort kurs
Bransch
Kurser för-
invandrare
Folkhögskola
Kalajoen Kristillinen Opisto
Längd
20.9.2019-21.9.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Konstkurser
Folkhögskola
Karstulan Evankelinen Opisto
Längd
18.7.2019-19.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
24.6.2019-28.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Familj,-
uppfostran,-
människorela-
tioner, psykologi
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
1.3.2019-3.3.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Familj,-
uppfostran,-
människorela-
tioner, psykologi
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
8.3.2019-10.3.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Turun kristillinen opisto
Längd
8.3.2019-26.4.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kuusamo-opisto
Längd
18.9.2019-22.9.2019