X

Folk High Schools in Finland

In the Finnish educational system, the role of the folk high schools is to provide adult education and non-formal adult education. The teaching in folk high schools is mainly general education, but initial and further vocational training is also offered. There are 87 folk high school campuses in Finland. Folk high schools are typically chracterized by being residential and by having an ideological and pedagogical freedom.

A central form of activity for folk high schools is the so-called long course. In practice, this period is divided into different study lines which on the average last from 30 to 36 workweeks. Teaching on the long courses tends to concentrate on social and humanistic subjects, art subjects and languages.

There has also been a great increase in the number of short courses offered by folk high schools. A majority of folk high schools now also offer open university courses with more and more being offered each year.

The folk high school movement is characteristic of the Nordic countries. It originated in Denmark around the middle of the 19th century.

Following folk high schools have a presentation page or information about the school in English. The links below will take you directly to this information / presentation page.

Alkio-opisto
Etelä-Pohjanmaan Opisto
Eurajoen kristillinen opisto
Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Hangö
Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Vasa
Haapaveden Opisto
Itä-Hämeen opisto
Itä-Karjalan Kansanopisto
Seurakuntaopisto, Jaakkiman kampus
Jamilahden kansanopisto
Joutsenon Opisto
Jyväskylän kristillinen opisto
Kainuun Opisto
Kankaanpään opisto
Seurakuntaopisto, Lapuan kristillinen opiston kampus
Karkun evankelinen opisto
Karstulan Evankelinen Opisto
Kauhajoen evankelinen opisto
Keski-Suomen Opisto
Kiljavan opisto
Kiteen Evankelinen Kansanopisto
Kronoby folkhögskola
JHL-opisto
Kuusamo-opisto
Lahden kansanopisto
Axxell, Lappfjärd
Lieksan kristillinen opisto
Limingan Kansanopisto
Seurakuntaopisto, Järvenpään kampus
Länsi-Suomen opisto
Lärkkulla
Murikka-opisto
Muurlan Opisto
Oriveden Opisto
Peräpohjolan Opisto
Pohjois-Karjalan opisto
Päivölän Kansanopisto
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Savonlinnan kristillinen opisto
Seurakuntaopisto, Pieksämäen kampus
Työväen Akatemia
Valamon opisto
Valkealan kristillinen kansanopisto
Västra Nylands folkhögskola
Iso Kirja -opisto
Reisjärven kristillinen opisto
Pohjantähti-opisto
Suomen Nuoriso-opisto
Axxell, Brusaby
Axxell, Överby
www.kansanopistot.fi
logoFolkhögskolan erbjuder mångsidig vuxenutbildning.
Folkhögskolan är ett alternativ som hjälper Dig att finna och förverkliga en egen studieväg.
"Studierna är riktigit roliga och avslappnade, allt har överträffat mina förväntningar!"
(studerande vid grundskolelinje)
Sök
studier:
etsi
Vad kan jag studera?
Vid folkhögskolorna är utbildningen oftast allmänbildande med fri inriktning som till exempel utbildningen inom språk, konst eller kommunikation. Folkhögskolorna erbjuder också yrkesinriktad utbildning, tionde klassen, grundskole- och gymnasieundervisning, undervisning vid det öppna universitetet samt utbildning för invandrare.

Läs mera >>
Kortkurser
2016 – 2017
Kortkurser
Startsida > artikkelit
Shared Visions
startade av ett genuint intresse, personliga kontakter och formades så småningom till ett fyraårigt projekt med foto och dans. Utbildningsplanerare Minna Poutanen vid Keski-Pohjanmaan Opisto (på svenska Mellersta Österbottens folkhögskola) berättar om Nordplus Vuxen –projektet som varade åren 2009-2012.


Hur startade projektet? Berätta lite om bakgrunden.
Ett intresse och en vilja att utveckla våra folkhögskollinjer med att tillföra en internationell synvinkel väcktes på skolan. Jag hade fått ansvar för organisering av internationella ärenden och det gav resurser att få med mitt intresse också i det egna eget arbete. Vi hade också lärare på foto- och danslinjen som var intresserade av att vara med i utvecklingsarbetet. Rektorn och chefen för vuxenutbildningsärenden har från början gett stöd till detta utvecklingsarbete. Färdiga internationella kontakter hade vi inte i början, vi startade från ett tomt bord.

Fanns det andra folkhögskolor med i projektet än ni?
Bara från Norge (Follo folkhögskola). Vi sökte nog kontakter från övriga Norden, men lyckades inte.

Hur valdes de baltiska länderna med?
Baltikum kom naturligt med eftersom det fanns hade en existerande kontakt till Litauen via handelsinstitutet i Karleby. Handelsinstitutet hade haft projektverksamhet inom lärande i arbetslivet tillsammans med en yrkesskola i Vilnius där det också fanns yrkesinriktad utbildning inom fotografi. Under ett finlandbesök besökte lärare från Vilnius också fotolinjen på vår skola. Shared Visions startade alltså kring denna kontakt. Senare hittade vi också en annan skola i Vilnius via denna kontakt.
Estland kom med under det andra projektåret. Vår vuxenutbildningsteam var i Tallinn på en kombinerad utvecklings- och studieresa och under resan besökte vi ett «polütehnikum» i Tallinn där det likaså fanns yrkesinriktad utbildning inom fotografi. Skolan hittades via en estnisk pianistvän som hade undervisat flera år på ett musikläger i Kälviä. Skolans fotolärare råkade vara mycket intresserad av samarbete och han hade också erfarenhet att projektverksamhet med finska läroanstalter. Estland kom med eftersom en dansk folkhögskola plötsligt hoppade ur projektet och så fick vi Tallinn med istället.

De nordiska länderna anses vara ganska homogena även om skillnader finns. Vad kan du säga om de baltiska länderna?
I Litauen märkte vi kulturskillnader: en del medförde utmaningar till samarbetet, en del gjorde allt väldigt smidigt. Skolvärlden var ganska byråkratisk: rektorn hade en tydlig auktoritet, likaså lärarna i förhållande till de studerande. Vi i Finland har en väldigt smidig umgänge mellan lärare och studerande så det här var en sak vi fäste uppmärksamhet på. En god sida av byråkratin var att litauerna skötte väldigt exemplariskt alla dokument, kvitton och projektets ekonomi. Litauer är också väldigt hövliga, vänliga och punktliga. Och t.o.m. mer blyga än finländare! Vi finländare som man vanligtvis anser vara tystlåtna hyschades i en matrestaurang och då var ändå de mest tystlåtna av våra lärare med.

Hur fungerade samarbetet, språkligt, kulturellt och ur lärare-studerande –synvinkeln?
Samarbetet med den norska folkhögskolan var naturligt. Dock medförde danslärarnas moderskapsledigheter sina överraskningsmoment, men alla besök kunde ändå förverkligas planenligt eller lite flexibelt.
Största utmaningen med litauerna var avsaknaden av ett gemensamt språk. Man har inte lärt engelska i skolan tidigare vilket gjorde att vuxnas kunskaper i engelska är bristfälliga. Därför kunde gästlärare inte hålla gemensamma undervisningstimmar och lärarkollegors jämförande utvärdering blev svagt. Man saknar ännu erfarenhet av internationell verksamhet i Litauen och därför arrangerade vi i praktiken vårt reseprogram i Vilnius.
Med Estland gick allt väl. Fotoläraren var själv mycket aktiv och inga kulturskillnader påverkade samarbetet.

Shared Visions var ett fyraårigt projekt, vilken slags utveckling skedde under åren?
Shared Visions var ett så kallat mobilitetsprojekt som möjliggjordes av en fyra gånger ettårig finansiering med fokus på besök och samarbete mellan dem.
Projektet hämtade mer idéer till undervisningmiljön, -metoder och –planer. Hos oss inkluderade man projektverksamhet som en del av läroplanen för foto- och danslinjen. Lärarna har erfarit att det är verkligen viktigt att byta åsikter och undervisningsmetoder. Speciellt för litauerna var vår folkhögskolas undervisningsmetoder något som vidgade vyerna. En annan läroanstalt i Vilnius har konkret tagit in nya metoder i undervisningen.
Gemensamma resultat för alla har varit ökande motivation bland studerande, bättre samhörighet i gruppen, nya kunskaper och färdigheter under gästlärarnas lektioner och utbyte av synvinklar beträffande konstnärliga och tekniska saker.

Berätta något om besöken i Norden och Baltikum och om evenemangen ni deltog i samt vilka konkreta saker följde av projektet.
Varje besök har varit en studieresa såväl för de studerande som för lärare: på varje resa har man lärt sig nya saker om det egna konstnärliga facket samt om kulturen i det andra landet. I Norge lever den traditionella folkhögskolideologin starkt och det har väckt diskussion bland våra studerande. Också den norska matkulturen har överraskat finländarna – precis som vår matkultur dem. Positivt. 
De synligaste evenemangen har varit gemensamma dansföreställningar med Finland och Norge 2010 och 2012 i Karleby samt på Dansens Dag i Oslo 2013 och gemensam fotoutställning med Finland, Estland och Litauen 2012. Litauerna gjorde också multimediaföreställningar om sina besök i Finland och alla workshops har resulterat i en fotoutställning med olika teman.

Håller ni ännu kontakt med varann?
Tillsammans med Norge fortsätter vi med gemensamma projekt i liten skala mellan danslinjerna. Gällande fotokonst funderar vi ännu... Men vi har varit i kontakt med alla våra samarbetspartners i de olika läroanstalterna och funderar på nya projektidéer.

Intervju: Larry Kärkkäinen, larry.karkkainen(ät)folkhogskolor.fi
Foto: Karl Kasepold


Fakta om projektetShared Visions
• Koordinator: Keski-Pohjanmaan kulttuuriopisto / Minna Poutanen, minna.poutanen(ät)kpedu.fi
• Partnere: Follo Folkhøgskole, (Norge), Vilnius Vocational Training Centre for Service Business Specialists (Litauen), Tallinn Polütehnikum (Estland)
• Bevilling fra Nordplus Voksen på 25.000 euro til et udviklingsprojekt i 2009-2012
• Mere om projekt og resultater på:
www.facebook.com/groups/sharedvisions/
http://sharedvisions.blogspot.fi/

Fakta om Nordplus Voksen
• Nordplus Voksen er Nordisk Ministerråds samarbejdsprogram for voksnes læring
• Tilskud til tværnationale netværk, projekter og mobilitet – i alt 8.3 mio. kr pr. år
• Ansøgningsfrist 1. marts hvert år – hertil en ekstra runde for forberedende besøg 1. oktober
• Programlande er Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Estland, Letland og Litauen samt Åland, Færøerne og Grønland
• Læs mere på www.nordplusonline.org
21.5 08:01
Folkhögskolan Axxell fördjupade sig i det svenska Estland
På Folkhögskolan Axxells enhet i Pargas (fd Åbolands folkhögskola) har man lång erfarenhet av att skapa helheter av en kurs och en tillhörande resa till en plats eller ett område som kursen tangerat. Det senaste tillskottet i den raden var en kurshelhet som berörde Estlandssvenskarna. Kursen förverkligades den 10-12 april på skolan i Pjukala i Pargas och resan ett par veckor senare. Lärare på kursen, och ciceron på resan var pol.mag Johanna Söderholm.

29.4 08:28
Var kan jag studera?
kartta I Finland finns 87 folkhögskolcampusar. De är utspridda över landet från Åland ända till Övertorneå. Av dem är 16 svenskspråkiga. Man kan dela in folkhögskolorna i fyra grupper enligt samfund och karaktär: obundna, kristna, samhällsvetenskapliga och skolor med utbildning för särskilda grupper.

Skolorna på kartan >>
Finlands Folkhögskolförening
Kontor: Annegatan 12 A 18, 00120 Helsingfors
Tel: 040 8096 111
E-post: kansli(ät)folkhogskolor.fi

Finlands Folkhögskolförening

Till föreningens sidor >>