www.kansanopistot.fi
logo
Folkhögskolan erbjuder mångsidig vuxenutbildning.
Folkhögskolan är ett alternativ som hjälper Dig att finna och förverkliga en egen studieväg.
"Studierna är riktigit roliga och avslappnade, allt har överträffat mina förväntningar!"
(studerande vid grundskolelinje)
Sök
studier:
etsi
Vad kan jag studera?
Vid folkhögskolorna är utbildningen oftast allmänbildande med fri inriktning som till exempel utbildningen inom språk, konst eller kommunikation. Folkhögskolorna erbjuder också yrkesinriktad utbildning, tionde klassen, grundskole- och gymnasieundervisning, undervisning vid det öppna universitetet samt utbildning för invandrare.

Läs mera >>
Kortkurser
2015 – 2016
Kortkurser
bar_vas bar_oik 17_1.jpg
Folkhögskolan kan förändra ditt liv
"Jag hade ett av mina bästa studieår vid en folkhögskola. Jag samlade 64 studiepoäng via öppna universitetet, så nyttan var stor när jag började vid universitetet. Ändå har studierna inte varit det viktigaste jag fått ut av min tid vid folkhögskolan. Jag fick livslärdomar som lätt överträffar alla studiepoäng. Jag hade gått miste om många viktiga nya vänskaper, och det kollektiva boendet hade jag aldrig upplevt utan folkhögskolan."
Suvi Erkko, undersökte sitt folkhögskoleår i sin pro gradu-avhandling, studerade själv vid Etelä-Pohjanmaan opisto 2009-2010
17_1.jpg17_2.jpg17_3.jpg17_4.jpg
Var kan jag studera?
kartta I Finland finns 87 folkhögskolcampusar. De är utspridda över landet från Åland ända till Övertorneå. Av dem är 16 svenskspråkiga. Man kan dela in folkhögskolorna i fyra grupper enligt samfund och karaktär: obundna, kristna, samhällsvetenskapliga och skolor med utbildning för särskilda grupper.

Skolorna på kartan >>
Finlands Folkhögskolförening
Kontor: Annegatan 12 A 18, 00120 Helsingfors
Tel: (09) 454 2330, fax: (09) 4542 3330
E-post: kansli(ät)folkhogskolor.fi

Finlands Folkhögskolförening

Till föreningens sidor >>