Yritysoikeuden perusteet (UEF)

Alkio-opisto


Börjar

11.08.2021

Avslutar

18.05.2022

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

6 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Handelsämnen och administration, Rättvetenskaper, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Itä-Suomen yliopiston opintovaatimusten mukaan.