Virtaset -opistovuosi vaikeasti vammaisille oppivelvollisille

Keski-Pohjanmaan kansanopisto


Börjar

14.08.2023

Avslutar

31.05.2024

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

53 op


Utbildningsform

Folkhögskoleår för läropliktiga

Utbildningsområde

Folkhögskoleår för laropliktiga, Specialundervisning

Beskrivning av utbildning

Virtaset-opistovuosi on tarkoitettu peruskoulun päättäneille vaikeasti vammaisille oppivelvollisille nuorille. Opistovuoden aikana opiskellaan erilaisia arkielämässä tarvittavia taitoja sekä vahvistetaan opiskelijan vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja. Koulutuksen aikana nuori voi tuetusti etsiä suuntaa elämälleen ja harjoitella itsenäisemmän elämän kannalta välttämättömiä taitoja. Opiskelu linjalla on käytännönläheistä ja tukee opiskelijan omatoimisuutta, itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja. Koulutus koostuu yhteisistä sisällöistä sekä oman kiinnostuksen mukaan valittavista opinnoista.