Viestintätieteiden opintokokonaisuus VY

Etelä-Pohjanmaan Opisto


Börjar

30.09.2019

Avslutar

31.07.2020

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

25 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Journalismi, Universitetsorienterande utbildning, Viestintäkoulutus

Beskrivning av utbildning