Varhais­kasvatuksen pedagogisen toiminnan toteut­taminen

Pohjois-Savon opisto


Börjar

18.09.2023

Avslutar

31.08.2024

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

30 osp


Utbildningsform

Yrkesinriktad grundexamen

Utbildningsområde

Humanistiska området och konstbranschen, Pedagogik / undevisning och handledning

Beskrivning av utbildning

Perhepäivähoitajasta varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi. Koulutus ja tutkinnon osan suorittaminen antaa perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittaneille kelpoisuuden päiväkotityöhön ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin (Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta 753/2018, 4 §).