UMAKO II Toiminnallinen lukutaitokoulutus maahanmuuttajille

Koskela opisto


Börjar

08.01.2024

Avslutar

12.06.2024

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

25 t / vko


Utbildningsform

Utbildning för invandrare

Utbildningsområde

Utbildning för invandrare

Beskrivning av utbildning

Koulutuksessa harjoitellaan suomen kielen käyttöä erilaisissa arjen tilanteissa luokassa ja sen ulkopuolella. Tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan, tehdään tutustumiskäyntejä sekä opitaan arjen tärkeitä taitoja kuten tietotekniikkaa ja kädentaitoja. Opetus on toiminnallista. Kohderyhmä: suomen kielen luku- ja kirjoitustaitoa tarvitsevat aikuiset maahanmuuttajat, joille on tehty kotoutumissuunnitelma.