Työsuojelun peruskurssi

JHL-opisto


Börjar

18.11.2024

Avslutar

22.11.2024

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

2,5 opintopistettä


Utbildningsform

Kortkurser

Utbildningsområde

Työsuojelukoulutus

Beskrivning av utbildning

Kurssilla perehdytään työpaikan työsuojelutoiminnan perusteisiin ja toimintaa ohjaaviin säädöksiin sekä tutustutaan työsuojeluorganisaatioon sekä työsuojeluhenkilöstön tehtäviin ja rooleihin. Opitaan käyttämään korjaavaa ja ennakoivaa toimintaan yhteistyössä työpaikan henkilöstön, työnjohdon ja työterveyshuollon kanssa.