Työsuojelukoulutus

Aktiivi-Instituutti


Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Kortkurser

Beskrivning av utbildning

Hyvän ja turvallisen työympäristön kehittäminen edellyttää koko toimipaikan turvallisuuskulttuurin määrätietoista kehittämistä. Tähän päämäärään pyritään antamalla opiskelijoille perustiedot työsuojelusta ja sen tavoitteista. Lisäksi vahvistetaan käytännön valmiuksia yhteistoiminnan ja työsuojelun kehittämiseen omalla työpaikallaan. 3 + 2 päivän koulutus.