Työoikeus LY

Etelä-Pohjanmaan Opisto


Börjar

27.01.2020

Avslutar

11.03.2020

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

4 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Rättvetenskaper, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning