Työoikeuden oikeudenalojen perusteet TY

Etelä-Pohjanmaan Opisto


Börjar

16.12.2019

Avslutar

08.06.2020

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

7 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Rättvetenskaper, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning