Työelämän ruotsi (JAMK)

Alkio-opisto


Börjar

11.08.2021

Avslutar

18.05.2022

Utbildningens omfattning

4 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Beskrivning av utbildning

Jyväskylän ammattikorkeakoulun opintovaatimusten mukaan.