Työelämän ruotsi (JAMK)

Alkio-opisto


Börjar

13.08.2024

Avslutar

19.05.2025

Undervisningsspråk

Svenska

Utbildningens omfattning

4 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Ammattikorkeakouluun orientoiva koulutus, Avoimen amk:n opinnot, Viestintä- ja kieliopinnot

Beskrivning av utbildning

Jyväskylän ammattikorkeakoulun opintovaatimusten mukaan.