TUVA-koulutus

Kanneljärven Opisto


Börjar

07.08.2024

Avslutar

30.05.2025

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

38 viikkoa


Utbildningsform

Utbildning som handleder för examensutbildning (HUX)

Utbildningsområde

Utbildning som handleder för examensutbildning (TUVA)

Beskrivning av utbildning

Tutkintokoulutukseen valmentavan eli TUVA-koulutuksen yleisenä tavoitteena on saavuttaa sellaiset opiskeluvalmiudet, joiden avulla voi hakeutua lukiokoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen ja suoriutua näistä opinnoista. Kanneljärven Opiston TUVA-koulutuksessa opiskelija voi rauhassa miettiä jatko-opintoja ja uravalintaa. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden parantaa opiskeluvalmiuksia ja kehittää opiskelutaitoja. Lisäksi opiskelija saa tukea elämänhallinnan taitojen vahvistamiseen.