TUVA-koulutus

Vuolle-opisto


Börjar

08.08.2022

Avslutar

26.05.2023

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

38 viikkoa


Utbildningsform

Utbildning som handleder för examensutbildning (HUX)

Utbildningsområde

Utbildning som handleder för examensutbildning (TUVA)

Beskrivning av utbildning

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus vahvistaa opiskelijoiden opiskelumotivaatiota ja antaa opiskelijalle tietoa omista vahvuuksistaan, joiden avulla suunnata kohti toisen asteen opintoja tai työelämää. Koulutuksen aikana opiskelijan itseohjautuvuus ja vastuullisuus omista opinnoista lisääntyy. Opinnoissa vahvistetaan viestintä- ja vuorovaikutustaitoja ja saadaan valmiuksia tiimityöskentelyyn. Oppimisympäristö tukee opiskelijoiden sosiaalisten taitojen vahvistumista ja osallisuuden sekä yhteisöllisyyden kokemusta.