Tulevaisuusseminaari

JHL-opisto


Börjar

13.11.2024

Avslutar

14.11.2024

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

15 h


Utbildningsform

Kortkurser

Utbildningsområde

Medborgar- och arbetslivsfärdigheter

Beskrivning av utbildning

Seminaarin tarkoituksena on tarkastella moninäkökulmaisesti yhteiskunnan ja työelämän tulevaisuuden muutoksia sekä muutosten vaikutusta omaan organisaatioon. Tavoitteena on jakaa osallistujien kesken omia havaintoja, ajatuksia, kokemuksia ja hyviä käytäntöjä sekä saada sykettä omaan ajatteluun ja toimintaan.