Tilastollinen tietojenkäsittely / SPSS JY

Etelä-Pohjanmaan Opisto


Börjar

06.01.2020

Avslutar

21.02.2020

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

2 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Matematik och statistik, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning