Terveysliikunnan perusopinnot UEF

Etelä-Pohjanmaan Opisto


Börjar

02.09.2019

Avslutar

31.07.2020

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

25 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Hälsa och välmående, Motion och dans, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning