Taloustieteen peruskurssi (JYU, UEF)

Alkio-opisto


Börjar

13.08.2024

Avslutar

19.05.2025

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

6 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Handelsämnen och administration, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Opintojakso on mahdolllista suorittaa Jyväskylän yliopiston tai Itä-Suomen opintovaatimusten mukaan.