SVUX – Svenska och integration för vuxna 2

Svenska Österbottens folkakademi


Börjar

16.08.2023

Avslutar

30.05.2024

Undervisningsspråk

Svenska

Utbildningens omfattning

36 studerandeveckor


Utbildningsform

Utbildning för invandrare

Utbildningsområde

Språk och internationalism, Utbildning för invandrare

Beskrivning av utbildning

För dig som kan lite svenska från förut, ungefär motsvarande fem månaders heltidsstudier, eller nivå A2. Målet är att du ska uppnå nivå B1.2. Vi lär oss mycket om det finska samhället och arbetslivet, vår kultur, våra vanor. Under studierna gör du också arbets-/språkpraktik på en arbetsplats eller i en skola. Vårt mål är att invandrare får en god grund för sin integration i samhället. Undervisning 25 lektioner per vecka.