SVUX – Svenska och integration för vuxna 1

Svenska Österbottens folkakademi


Börjar

16.08.2023

Avslutar

30.05.2024

Undervisningsspråk

Svenska

Utbildningens omfattning

36 studerandeveckor


Utbildningsform

Utbildning för invandrare

Utbildningsområde

Språk och internationalism, Utbildning för invandrare

Beskrivning av utbildning

Grundkurs i svenska för dig som inte har några eller väldigt lite förkunskaper i svenska. Du måste kunna läsa och skriva med latinska bokstäver. Målet för utbildningen är att nå språknivå A2 - A2.2. Under studierna gör du också arbets/språkpraktik på en arbetsplats eller i en skola. Vårt mål är att invandrare får en god grund för sin integration i samhället. Undervisning 25 lektioner per vecka.