Svenska (JYU)

Alkio-opisto


Börjar

13.08.2024

Avslutar

19.05.2025

Undervisningsspråk

Svenska

Utbildningens omfattning

3 tai 5 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Språk och internationalism, Universitetsorienterande utbildning, Viestintä- ja kieliopinnot

Beskrivning av utbildning

Virkamiesruotsi, voi suorittaa 3 tai 5 opintopisteen laajuisena. Jyväskylän yliopiston opintovaatimusten mukaan.