Suomen opettaminen toisena ja vieraana kielenä (S2)

Peräpohjolan Opisto


Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

30 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot

Beskrivning av utbildning

Suomen opettaminen toisena ja vieraana kielenä (S2) -oppiaineessa tutustutaan kielen oppimisen ja opettamisen peruskysymyksiin silloin, kun suomea ei opeteta äidinkielenä. Opinnot sopivat hyvin ammatillisen osaamisen kehittämiseen. S2-sivuainekokonaisuus on tarkoitettu äidinkielenopettajille, kielten- ja aineenopettajille, luokanopettajille ja muille opetusalalla työskenteleville sekä niille, jotka aikovat opetusalalle. Myös vieraiden kielten opettajat, luokanopettajat, erityisopettajat sekä maahanmuuttajien kouluttajat hyötyvät S2-opinnoista.