Suomen kielen luku- ja kirjoitustaito

Pohjantähti-opisto


Börjar

07.08.2023

Avslutar

24.05.2024

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Utbildning för invandrare

Utbildningsområde

Grundläggande utbildning för vuxna, Utbildning för invandrare, Viestintä- ja kieliopinnot

Beskrivning av utbildning

Opintolinja on jatkopolkuja tukeva maahanmuuttajakoulutus. Koulutuksessa keskitytään suomen kielen luku- ja kirjoitustaidon kehittämiseen sekä ohjataan opiskelijaa työllistymiseen ja/tai jatko-opintoihin. Opintoja suoritetaan myös toiminnallisin menetelmin.