Sosiaalitieteet

Alkio-opisto


Börjar

13.08.2024

Avslutar

19.05.2025

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

25 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Det sociala området, Samhällsvetenskaper, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Turun yliopiston opintovaatimusten mukaan.