Sosiaalipsykologia

Alkio-opisto


Börjar

11.08.2021

Avslutar

18.05.2022

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

25 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Det sociala området, Psykologi, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Itä-Suomen yliopiston opintovaatimusten mukaan.