SLUSSEN

Västra Nylands folkhögskola


Börjar

21.08.2024

Avslutar

23.05.2025

Undervisningsspråk

Svenska

Utbildningens omfattning

35 veckor


Utbildningsform

Folkhögskoleår för läropliktiga

Utbildningsområde

Folkhögskoleår för laropliktiga, Tionde klassen

Beskrivning av utbildning

Ett år på SLUSSEN är perfekt för dig som vill ha ett smart mellanår efter grundskolan. Under året kan du låta dina beslut om framtida studier mogna och samtidigt kan du höja vitsord på ditt avgångsbetyg och höja dina chanser att komma in till önskad studieplats i nästa GEA. Under året får du baka mycket och laga mat – lära dig våga mer i köket. Nyttiga färdigheter för vem som helst! På VNF studerar du i en inspirerande miljö, träffar nya människor och får prova på nya saker. Studierna är gratis för dig som är läropliktig. Ansök i gemensamma ansökan 20.2–19.3.2024!