SLUSSEN

Västra Nylands folkhögskola


Börjar

16.08.2022

Avslutar

19.05.2023

Undervisningsspråk

Svenska

Utbildningens omfattning

35 veckor


Utbildningsform

Folkhögskoleår för läropliktiga

Utbildningsområde

Folkhögskoleår för laropliktiga, Tionde klassen

Beskrivning av utbildning

Slussen (tidigare Tian) är för dig som just gått ut grundskolan och inte ännu är riktigt säker på vad du vill göra i framtiden OCH för dig som har vitsord på ditt avgångsbetyg som du vill höja. Du får studera i helt ny miljö och får en ny chans att höja dina vitsord. Ett år att fundera vem DU är, att utveckla dig själv i teoretiskt och självständigt tänkande. Vad vill just du satsa mera på och höja? Vårt mål är att ge dig ett rikt läsår med tanke på din framtid och din personliga utveckling. Självkänsla, initiativförmåga och motivation står i centrum. Ansök via studieinfo.fi 22.2–22.3.2022.