Sisälle Sanaan 2024

Suomen Raamattuopisto


Börjar

19.01.2024

Avslutar

17.11.2024

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

5 ov


Utbildningsform

Kortkurser

Utbildningsområde

Församlingsarbete och teologi

Beskrivning av utbildning

Sisälle Sanaan on kahdeksasta viikonlopusta koostuva opintokokonaisuus, jonka aikana etsimme Raamatun kokonaiskuvaa sekä pohdimme yhdessä, miten ymmärtää vaikeita ja irrallisiksi jääneitä raamatunkohtia. Ymmärrät jokaisen yksittäisen raamatunkirjan pääsanoman ja erityisluonteen sekä löydät tutuistakin raamatunkohdista uusia oivalluksia. Opintojen sisältö Perusoppimäärä (5 ov): viikonloput sekä Perus- ja syventävä oppimäärä (12 ov): viikonloput ja teemaa syventävät kirjalliset tehtävät. Mahdollisuus käydä koko sarja tai valita itselle sopivat viikonloput.