Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti

Muurlan Opisto


Börjar

06.04.2022

Avslutar

01.05.2024

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

50 op


Utbildningsform

Kortkurser

Utbildningsområde

Hälsa och välmående, Psykologi

Beskrivning av utbildning

Koulutus antaa konkreettisia työmenetelmiä ammattialoille, joissa tarjotaan matalan kynnyksen psykososiaalista tukea myönteisen mielenterveyden edistämiseksi. Saat valmiudet ohjata lyhytterapeuttisella tavoitteellisella otteella muutostyöskentelyä ja arvioida sen tuloksellisuutta systemaattisesti yhdessä asiakkaan kanssa sekä toimia terapeuttisessa työssä asiakaslähtöisesti ja oikea-aikaisesti. Opit hyödyntämään selkeää lyhytterapeuttista rakennetta, jossa on määritelty sisältö, kesto, tavoitteet ja lyhytterapeuttisen työskentelyn mittarit. Vuoden 2023 ja 2024 koulutuspäivät tarkentuvat.