Psykologian perusopinnot (25 op)

Kiljavan opisto


Börjar

14.08.2024

Avslutar

31.05.2025

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

25 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Psykologi, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Psykologian opintolinja suorittaa psykologian perusopinnot Tampereen yliopiston avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti. Koulutus toteutetaan Voionmaan koulutuskeskuksessa Tampereen keskustassa päiväopetuksena.