Psykologian linja

Kiljavan opisto


Börjar

12.08.2020

Avslutar

28.05.2021

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

38 opintoviikkoa


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Psykologi

Beskrivning av utbildning

Psykologian opiskelu Voionmaan koulutuskeskuksessa antaa valmiudet psykologisen tiedon ja taidon kartuttamiseen sekä valmentaa pääsykokeeseen. Sisältää 25 op psykologian perusopinnot Tampereen avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti sekä 5-15 op tilastotieteestä. Tutustutaan psykologin ammattiin ja työhön. Koulutus toteutetaan Voionmaan koulutuskeskuksessa Tampereen keskustassa.