Psykologian linja Päivölän opistolla

Päivölän opisto


Börjar

13.08.2024

Avslutar

30.05.2025

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

Psykologian perusopinnot 25 op ja tilastomatematiikkaa 5-25 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Matematik och statistik, Psykologi, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Psykologian linjalla opiskellaan yhdessä opettajan ja muiden opiskelijoiden kanssa Tampereen avoimen yliopiston psykologian perusopinnot kokonaisuudessaan (25 opintopistettä). Psykologian opintojen ohessa opiskellaan lukuvuoden aikana myös tilastotiedettä. Jokaisen linjalle hyväksytyn kanssa tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, joten voit opiskella omien tavoitteidesi mukaan esimerkiksi pääsykokeita tai myöhempiä opintoja silmällä pitäen. Erityisesti opinnot hyödyttävät opiskelijoita, jotka pyrkivät opiskelemaan psykologiaa pääsykokeiden kautta.