Psykologia ja kasvatustiede -linja

Linnasmäen opisto


Börjar

26.08.2024

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Pedagogik / undevisning och handledning, Psykologi, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Koulutuksen painopiste on psykologian sekä kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnoissa. Lisäksi on muita opintoja, kuten avoimen yliopiston suomen kielen kirjallinen viestintä ja asiantuntijan vuorovaikutusosaaminen sekä englantia ja tilastomatematiikkaa. Opiskelu koulutuksessa on kokopäiväistä ja opetusta on keskimäärin 25 tuntia viikossa. Pääsyvaatimuksena on ylioppilastutkinto tai vähintään kolmen vuoden opiskelu peruskoulun jälkeen.