Psykologia

Kiljavan opisto


Börjar

14.08.2023

Avslutar

31.05.2024

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

38 viikkoa


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Psykologi

Beskrivning av utbildning

Psykologian linjalla tuetaan avoimen yliopiston opintojen suorittamista. Lähiopetuksessa käsittelemme psykologian perusopintojen kurssikirjallisuutta monipuolisesti sekä opettajajohtoisesti että erilaisin ryhmätehtävin. Kurssien suorittaminen vaatii myös itsenäistä työskentelyä. Psykologian perusopintojen kurssimateriaali on englanninkielistä, mutta linjan opetus tapahtuu suomeksi. Myös tilastotieteen opetuksessa tuetaan avoimen yliopiston kurssien suorittamista. Tilastotieteen opiskelu antaa valmiuksia psykologian pääsykokeeseen ja hyödyttää myös myöhemmissä psykologian opinnoissa.