Politiikan ja viestinnän tutkimus

Työväen Akatemia


Börjar

26.08.2024

Avslutar

23.05.2025

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Det sociala området, Samhällsvetenskaper, Universitetsorienterande utbildning, Valtio-oppi, Valtiotieteet, Viestintä- ja kieliopinnot

Beskrivning av utbildning

Politiikan ja viestinnän tutkimuksen opiskelu tarjoaa välineitä modernin yhteiskunnan rakenteiden ja poliittisten ilmiöiden ymmärtämiseen ja tulkitsemiseen. Voit suuntautua politiikan ja oraganisaatioiden tutkimukseen tai viestintään. Maailmanpolitiikasta kiinnostuneet voivat keskittyä Euroopan integraation, demokratian, ihmisoikeuksien ja talouden haasteisiin globaalissa maailmassa. Opinnot antavat vankan perustan politiikan tutkimuksen, maailmanpolitiikan ja viestinnän jatko-opintoihin.