POHJOINEN KIRJOITTAJA -AKATEMIA

Vuolle-opisto


Börjar

14.09.2024

Avslutar

18.05.2025

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

Opinnot koostuvat yhdeksästä (9) kahden päivän jaksosta. Tapaamiset ovat noin kerran kuukaudessa ja kokoonnumme aina viikonloppuisin (la-su). Lähiopetusta on kaikkiaan 90 oppituntia. Kokoontumiset: 14.-15.9., 12.-13.10., 16.-17.11., 14-15.12., 18.-19.1., 15. – 16.2., 15. – 16.3., 12. – 13.4. ja 17. – 18.5.


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Konst och kultur, Litteratur och skrivande, Sanataide

Beskrivning av utbildning

Koulutuksen tavoitteena on asiantuntijaluentojen, ryhmä- ja yksilömuotoisen työskentelyn, mentoroinnin ja palautteenannon myötä löytää omaa kirjoittajaääntä ja kehittyä kirjoittajana. Pohjoinen kirjoittaja-akatemia antaa valmiuksia oman käsikirjoituksen työstämiseen. Koulutus koostuu luennoista, työpajoista, mentoroinnista sekä yksilöllisistä ja yhteisistä palautteista. Koulutuksen ryhmänohjaaja luotsaa jokaista koulutukseen osallistujaa ja on tukena koko koulutuksen ajan. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Oulun kirjailijaseura ry:n kanssa.