Perhe- ja jäämistöoikeuden oikeudenalojen perusteet TY

Etelä-Pohjanmaan Opisto


Börjar

04.02.2020

Avslutar

16.06.2020

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

7 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Rättvetenskaper, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning