Opistovuosi oppivelvollisille

Haapaveden Opisto


Börjar

01.08.2023

Avslutar

31.05.2024

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Folkhögskoleår för läropliktiga

Utbildningsområde

Folkhögskoleår för laropliktiga

Beskrivning av utbildning

Opistovuosi oppivelvollisille -koulutukseen voivat hakeutua alle 18-vuotiaat peruskoulun päättäneet tai toisen asteen koulutuksen keskeyttäneet. Opinnot pitävät sisällään elämänhallintataitojen, itsetuntemuksen ja perustaitojen opintoja sekä suuntautumisopintoja opiskelijan oman mielenkiinnon mukaan. Koulutus on maksutonta. Opintojen aikana on mahdollisuus asua ja ruokailla opistolla maksutta. Koulutukseen on jatkuva haku.