Opistovuosi oppivelvollisille

Haapaveden Opisto


Börjar

01.08.2023

Avslutar

31.12.2024

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Folkhögskoleår för läropliktiga

Utbildningsområde

Folkhögskoleår för laropliktiga

Beskrivning av utbildning

Opistovuosi oppivelvollisille -koulutukseen voivat hakeutua alle 18-vuotiaat peruskoulun päättäneet tai toisen asteen koulutuksen keskeyttäneet. Opinnot pitävät sisällään elämänhallintataitojen, itsetuntemuksen ja perustaitojen opintoja sekä suuntautumisopintoja opiskelijan oman mielenkiinnon mukaan. Opiskelija voi valita kasvatus- ja ohjausalalle suuntaavan tai merkonomiopintoihin suuntaavan linjan tai elämänhallintataitoja tai suomen kielen taitoa tukevan linjan. Koulutus on maksutonta. Opintojen aikana on mahdollisuus asua ja ruokailla opistolla maksutta. Koulutukseen on jatkuva haku.