Opistovuosi oppivelvollisille

Suomen Nuoriso-opisto


Börjar

28.08.2023

Avslutar

31.05.2024

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

53 opintopistettä


Utbildningsform

Folkhögskoleår för läropliktiga

Utbildningsområde

Folkhögskoleår för laropliktiga

Beskrivning av utbildning

Koulutuksen tavoitteet ovat arjen ja elämänhallinnan taidoissa, omien vahvuuksien löytämisessä, itsetuntemuksen lisäämisessä ja oman koulutuspolun löytämisessä. Suuntautumisopinnoissa ohjataan liikuntatuokioita, tutustutaan taiteen ja luovan ilmaisun keinoihin sekä suunnitellaan ja toteutetaan retkiä. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua Avartti-toimintaan. Opistovuoden opinnot on tarkoitettu peruskoulunsa päättäville oppivelvollisille. Opintojen laajuus 53 opintopistettä.