Opistovuosi oppivelvollisille maahanmuuttajille

Keski-Pohjanmaan kansanopisto


Börjar

14.08.2023

Avslutar

31.05.2024

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

53 op


Utbildningsform

Folkhögskoleår för läropliktiga

Utbildningsområde

Utbildning för invandrare

Beskrivning av utbildning

Oppivelvollisuusikäinen peruskoulun päättänyt maahanmuuttaja voi opiskella lukuvuoden mittaisessa vapaan sivistystyön kotoutumiskoulutuksessa. Koulutus koostuu vapaan sivistystyön kotoutumiskoulutuksen yhteisistä sisällöistä sekä oman kiinnostuksen mukaan valittavista opinnoista. Opiskelija saa koulutuksen suorittamisessa sekä jatkosuunnitelmien laadinnassa henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa. Koulutus on opiskelijalle maksuton. Koulutus edistää opiskelijan suomen kielen ja viestintätaitojen kehittymistä, kotoutumista sekä pääsyä jatkokoulutukseen ja työelämään.