Oikeustiedelinja

Turun kristillinen opisto


Börjar

23.08.2021

Avslutar

29.04.2022

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Rättvetenskaper, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Koulutus soveltuu oikeustieteellisiin tiedekuntiin pyrkiville sekä niille työelämässä toimiville, jotka tarvitsevat oikeustieteellistä koulutusta. Koulutus koostuu perusopintojaksosta sekä intensiiviopintojaksosta. Perehdytään Suomen oikeusjärjestelmän keskeisimpiin ominaispiirteisiin ja oikeudenaloihin. Opiskelu koulutuksessa on kokopäiväistä ja opetusta on keskimäärin 25 tuntia viikossa. Pääsyvaatimuksena on ylioppilastutkinto tai vähintään kolmen vuoden opiskelu peruskoulun jälkeen.