Oikeushistoria TY

Etelä-Pohjanmaan Opisto


Börjar

31.01.2020

Avslutar

06.04.2020

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

6 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Historia, Rättvetenskaper, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning