Nettiperuskoulu – Otavia

Otavan Opisto


Börjar

22.10.2020

Avslutar

31.10.2022

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Grundläggande utbildning för vuxna

Utbildningsområde

Grundläggande utbildning för vuxna

Beskrivning av utbildning

ettiperuskoulu tarjoaa mahdollisuuksia sekä peruskoulun päättötodistusta vaille oleville aikuisille että oppivelvollisuusikäisille. Aikuisopiskelija voi suorittaa koko aikuisten perusopetuksen oppimäärän, täydentää aiemmin keskeytyneet peruskouluopinnot tai korottaa päättötodistuksen arvosanoja aineopiskelijana. Oppivelvollisuusikäinen voi suorittaa kursseja joko Otavian tai oman koulunsa opettajien ohjauksessa.