Natur och medicin / Luonnontieteet ja lääketiede

Västra Nylands folkhögskola


Börjar

19.08.2020

Avslutar

20.05.2021

Undervisningsspråk

Svenska

Utbildningens omfattning

35 veckor


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Biologi, Farmaci, Medicin, Naturvetenskaper

Beskrivning av utbildning

Förbereder för vidare studier inom medicin, farmaci och naturvetenskap överlag. /// Opetusohjelma valmentaa lääke- ja luonnontieteellisiin jatko-opintoihin.