Natur och medicin / Luonnontieteet ja lääketiede

Västra Nylands folkhögskola


Börjar

21.08.2024

Avslutar

23.05.2025

Undervisningsspråk

Svenska

Utbildningens omfattning

35 veckor


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Ammattikorkeakouluun orientoiva koulutus, Biologi, Farmaci, Medicin, Miljö, Naturvetenskaper, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Förbereder för vidare studier inom medicin, farmaci och naturvetenskap överlag. Fördjupa dig i kemi, fysik och matematik. Därtill orienterar du dig i specialområden som anatomi, fysiologi, cellbiologi, genetik, biokemi och miljöbiologi. Förberedelser för ev. höjningar av studentexamensresultat i naturvetenskaper ingår. /// Opetusohjelma valmentaa lääke- ja luonnontieteellisiin jatko-opintoihin. Opiskelet mm. kemiaa, fysiikkaa, matematiikkaa, anatomiaa, fysiologiaa, solubiologiaa, genetiikkaa, biokemiaa ja ympäristö-biologiaa. Ansökan / Haku 1.2–2.8.2024 www.vnf.fi.