Musiikkilinja

AhlmanEdu


Börjar

29.07.2024

Avslutar

28.05.2025

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

38 ov


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Musik

Beskrivning av utbildning

Musiikkilinja on lukuvuoden mittainen, intensiivinen syväsukellus musiikin maailmaan. Opinnot musiikkilinjalla tarjoavat mahdollisuuden oman musiikillisen osaamisen kehittämiseen, aikaa ja tilat musiikin tekemiseen sekä tietoa ja taitoja oman musiikin tekemistä varten. Opinnot antavat eväitä työelämään heille, jotka tarvitsevat musiikillisia taitoja työssään. Opinnot toimivat myös valmentavina opintoina musiikin ammattiopintoihin. Opiskelu musiikkilinjalla on vahvasti yhteisöllistä. Yhteismusisointi ja yhdessä tekeminen ovat musiikkilinjan toiminnan vahva ydin.