Musiikin valmentava linja

Eurajoen kristillinen opisto


Börjar

29.01.2024

Avslutar

24.05.2024

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

16 ov


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Musik

Beskrivning av utbildning

Koulutuksen aikana keskitytään soittotaidon kehittämiseen, musiikin perusteiden varmentamiseen ja erityisesti pääsykoevalmennukseen. Kevään aikana voi kerrata musiikin perusteita. Sisältö: teoria- ja säveltapailu 2/3 tasolta, yleinen musiikkitieto, harmoniaoppi, solistisen pääaineen yksityisopetus, yhteismusisointi, bändisoitto, projektityöt ja esiintymiset, musiikin ammattiopintojen pääsykokeisiin valmistautuminen.