Musiikin ja kasvun opistovuosi – Opistovuosi oppivelvollisille

Kankaanpään opisto


Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

53 opintopistettä


Utbildningsform

Folkhögskoleår för läropliktiga

Utbildningsområde

Folkhögskoleår för laropliktiga, Hantverk, Musik

Beskrivning av utbildning

Koulutus sopii alle 18-vuotiaalle peruskoulun päättäneelle nuorelle, joka etsii vielä suuntaa ja opinpolkuaan kohti omaa ammattia ja itsenäistä elämää. Opistovuosi sisältää elämänhallintataitojen ja muiden perustaitojen opiskelun lisäksi musiikin tekemiseen, kädentaitoihin tai vaikkapa e-sportiin painottuneita suuntautumisopintoja. Taitoja opitaan käytännön projekteissa ja yhdessä tekemällä. Koulutus on ilmaista ja halutessaan opiskelijalla on mahdollisuus asua asuntolassa ja ruokailla opistolla maksutta. Koulutukseen on jatkuva haku, osoitteessa: www.kankaanpaanopisto.fi.