Monimuotoisuutta hyödyntävä ryhmän ohjaaminen

Riveria kansanopisto


Börjar

13.09.2024

Avslutar

05.10.2024

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

2 op


Utbildningsform

Kortkurser

Utbildningsområde

Hälsa och välmående, Kompetens för välbefinnande, Relationer

Beskrivning av utbildning

Monimuotoisuutta hyödyntävä ryhmän ohjaaminen 2 op, 24 tuntia lähiopetusta + itsenäistä työskentelyä noin 30 tuntia Koulutuksessa opitaan tunnistamaan ja ymmärtämään ryhmäilmiön käsitteitä sekä ohjaamaan ryhmän toimintaa sen eri vaiheissa sekä vuorovaikutuksellisin keinoin että harjoitteiden avulla. Lisäksi opitaan ryhmän turvallisuutta, luottamusta vahvistava ryhmätoiminnan kehittämismalli, joka etenee neljän vaiheen kautta: 1. Itsetuntemuksen vahvistaminen, 2. Tiedon jakaminen ja toisten tuntemisen syventäminen, 3. Monimuotoisuus voimavaraksi ja 4. Jatkuva työstäminen. ks. Riveria.fi.