Monimediataitojen linja

Reisjärven kristillinen opisto


Börjar

25.08.2024

Avslutar

10.05.2025

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Folkhögskoleår för läropliktiga

Utbildningsområde

Bildkonst, Folkhögskoleår för laropliktiga, Fotografering, Media / kommunikation

Beskrivning av utbildning

Monimediataitojen linjalla järjestetään yleissivistävää koulutusta. Opiskelun painopiste on monipuolisten viestintätaitojen opiskelu. Opinnoissa opiskellaan kuvallista, audiovisuaalista ja kirjallista viestintää sekä puheviestintää ja journalistiikkaa. Opiskelu on projektimaista työskentelyä ja linjan opiskelijat osallistuvat aktiivisesti opiston viestintään. Tavoitteena on saada taitoja sekä viestinnälliseen sisällöntuotantoon että mediateknologian hallintaan. Opinnot antavat valmiuksia monipuoliseen viestinnälliseen työskentelyyn sekä jatko-opinnoissa että työelämässä.